«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Annons i efterhand:
Kaakon kaksikko-Virolahden ja Miehikkälä kunnat : Koululais- ja esikoulukuljetukset Virolahden kunta/Klamilan koulu

09.09.2019 16:30
Meddelandenummer i HILMA: 2019-018340
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 174-424867

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Kaakon kaksikko-Virolahden ja Miehikkälä kunnat
Nationellt registreringsnummer:0207033-6
Postadress:Tornatorintie 3
Postnummer:48100
Ort:Kotka
Land:Finland
Telefon:+358 206105080
E-post:hankinnat@taitoa.fi
Nuts-kod:Virolahti (K935)
Allmän adress: (URL)http://www.taitoa.fi
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regionalt eller lokalt organ
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Utbildning

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Koululais- ja esikoulukuljetukset Virolahden kunta/Klamilan koulu
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Transporter (utom avfallstransport). (60000000-8)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Virolahden kunnan /Klamilan koulun koululais- ja esikoulukuljetukset. Kuljetukset: Taksi- ja joukkoliikenneluvalla ajettavilla autoilla. Tarjouspyyntö on jaettu kolmeen osa-alueeseen: 1. Henkilöautot enintään 4 matkustajaa 2. Tila-autot 5 - 8 matkustajaa 3. Linja-autot yli 8 matkustaja

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 315000.00 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Henkilöautot enintään 4 matkustajaa
Del nr:
1
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Transporter (utom avfallstransport). (60000000-8)
II.2.3) Plats för utförande
Virolahti (K935)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Virolahden kunnan/Klamilan koulun koululais- ja esikoulukuljetuksista. 1. Henkilöautot enintään 4 matkustajaa Puitejärjestelyyn valitaan kaikki tarjouspyynnön vaatimukset täyttävät tarjoajat.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grund
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Tila-autot 5 - 8 matkustajaa
Del nr:
2
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Transporter (utom avfallstransport). (60000000-8)
II.2.3) Plats för utförande
Virolahti (K935)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Virolahden kunnan/Klamilan koulun koululais- ja esikoulukuljetuksista. Tila-autot 5 - 8 matkustajaa Puitejärjestelyyn valitaan kaikki tarjouspyynnön vaatimukset täyttävät tarjoajat.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grund
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Linja-autot yli 8 matkustajaa
Del nr:
3
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Transporter (utom avfallstransport). (60000000-8)
II.2.3) Plats för utförande
Virolahti (K935)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Virolahden kunnan/Klamilan koulun koululais- ja eskoulukuljetuksista. Linja-autot yli 8 matkustajaa Puitejärjestelyyn valitaan kaikki tarjouspyynnön vaatimukset täyttävät tarjoajat.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grund
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

Påskyndat förfarande

Motivering:

Määräajan noudattaminen on aiemmin toteutetun menettelyn ongelmien takia mahdotonta.

IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem

Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 088-211352

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
1
Benämning på upphandlingen:
Henkilöautot enintään 4 matkustajaa

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
1.8.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:1
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag:1
Antal anbud som mottagits i elektronisk form:1
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Kymenlaakson Kyydinvälitys Oy
Nationellt registreringsnummer:29877199
Ort:Hamina
Land:Finland
Nuts-kod:Hamina (K075)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:315000.00 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
2
Benämning på upphandlingen:
Tila-autot 5 - 8 matkustajaa

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
1.8.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:3
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag:2
Antal anbud som mottagits i elektronisk form:3
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Jouni Reila Ky
Nationellt registreringsnummer:23109092
Ort:Klamila
Land:Finland
Nuts-kod:Virolahti (K935)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:315000.00 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
3
Benämning på upphandlingen:
Linja-autot yli 8 matkustajaa

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
1.8.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:2
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag:2
Antal anbud som mottagits i elektronisk form:2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Liikenne Vuorela Oy
Nationellt registreringsnummer:0284048-4
Ort:Kalliokoski
Land:Finland
Nuts-kod:Virolahti (K935)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:315000.00 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
2
Benämning på upphandlingen:
Tila-autot 5 - 8 matkustajaa

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
1.8.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:3
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag:3
Antal anbud som mottagits i elektronisk form:3
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Kymenlaakson Kyydinvälitys Oy
Nationellt registreringsnummer:29877199
Ort:Hamina
Land:Finland
Nuts-kod:Hamina (K075)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:315000.00 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
2
Benämning på upphandlingen:
Tila-autot 5 - 8 matkustajaa

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
1.8.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:3
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag:3
Antal anbud som mottagits i elektronisk form:3
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Kymenlaakson Taksi Oy
Nationellt registreringsnummer:1941760-7
Ort:Kotka
Land:Finland
Nuts-kod:Kotka (K285)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:315000.00 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
3
Benämning på upphandlingen:
Linja-autot yli 8 matkustajaa

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
1.8.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:2
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag:2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Liikenne Vuorela Oy
Nationellt registreringsnummer:0284048-4
Ort:Virolahti
Land:Finland
Nuts-kod:Virolahti (K935)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:315000.00 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
6.9.2019
«« Tillbaka