«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Nationellt meddelande om upphandling:
Papinsaaren yksityistiekunta : Papinsaaren yksityistiesilta

09.09.2019 09:17
Meddelandenummer i HILMA: 2019-018335
Anbud 31.10.2019 klo 12.00 senast under adress:
Papinsaaren yksityistiekunta /
A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy
Matti Neronen
Kalevantie 2
33100
Tampere
Puh. +358500634748

Typ av meddelande

Detta meddelande är:
Nationellt meddelande om upphandling

Kontaktinformation för den upphandlande enheten

Kontaktinformation för den upphandlande enheten
Upphandlande enhet Papinsaaren yksityistiekunta
Enhet som ansvarar för konkurrensförfarandet eller företrädare för upphandlingsenheten A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy
Kontaktpersoner Matti Neronen
Gatuadress Kalevantie 2
Postnummer 33100
Postanstalt Tampere
Land Finland
Telefon +358500634748
E-postadress matti.neronen@ains.fi
Adress till vilken anbud eller anbudsansökningar skall skickas
Se kontaktinformationen för den upphandlande enheten ovan
Typ av upphandlande enhet
Annat förfarande: Yksityistiekunta

Typ av upphandling

Typ av upphandling
Byggentreprenad

Föremålet för upphandling

Den upphandlande enhetens benämning på upphandlingen
Papinsaaren yksityistiesilta
Kort beskrivning av upphandlingen

Papinsaaren yksityistiesilta, vesistösillan rakennusurakka tarjouspyyntöasiakirjojen mukaan.

Upphandlingen överstiger tröskelvärden enligt 25 § i upphandlingslagen
Ja
Huvudföremål
Huvudordlista
Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten. (45200000-9)
Huvudordlista
Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk. (45220000-5)
Ort där upphandlingen huvudsakligen genomförs
Kuhmoinen (K291)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
1.11.2019 - 31.8.2020

Upphandlingsförfarande

Upphandlingsförfarande
Öppet förfarande
Delanbud accepteras
Nej
Alternativa anbud accepteras
Nej
Upphandlingen reserveras för arbetscentraler/genomförs inom ramen för arbetsprogram
Nej

Bedömning av kandidaters och anbudsgivares lämplighet

Krav avseende kandidaters och anbudsgivares lämplighet

Urakoitsijalla tulee olla Rakentamisen laatu RALA ry:n pätevyys tai Luotettava kumppani raportti tai urakoitsijan tulee muuten toimittaa vastaavat pätevyyden osoittamiseksi tarvittavat tiedot urakkaohjelmassa esitetyn mukaisesti.

Tarjoajan työnjohtajalla on oltava riittävä ammatillinen pätevyys ja työkokemus hankinnan kohteen luonteeseen ja laajuuteen nähden.

Vähimmäisvaatimuksena viiden vuoden työkokemus rakennusalan työnjohtotehtävistä.

Intyg och utredningar på basis av vilka lämpligheten bedöms

RALA-sertifikaatti, Luotettava kumppani-raportti tai vastaavat todistukset.

Työnjohtajan henkilöesite / CV.

Ytterligare upplysningar om upphandlingsförfarandet

Lisätiedot tarjouspyyntöasiakirjoissa.

Jämförelsegrund för totalekonomisk fördelaktighet
Lägsta pris
Sista datum för mottagande av anbud och anbudsansökningar
31.10.2019 12.00
Tarjousten voimassaoloaika

Kaksi kuukautta viimeisen tarjouspäivän jälkeen.

Handlingar som skall bifogas upphandlingsannonsen eller länkar till dessa

Handlingar som skall bifogas upphandlingsannonsen eller länkar till dessa

01 Tarjouspyyntökirje Papinsaaren siltaurakka.pdf

02 Urakkaohjelma Papinsaaren siltaurakka.pdf

03 Turvallisuusasiakirja Papinsaaren siltaurakka.pdf

04 Asiakirjaluettelo_Papinsaaren_silta.pdf

05 Papinsaaren_silta_suunnitelmaselostus.pdf

06 Papinsaaren silta_aukkolausunto.pdf

07 R15_a-1.pdf

08 R15_g-1.pdf

09 AVI_Paatos_Papinsaaren_silta.pdf

Information om sökande av ändring

Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn Markkinaoikeus
Gatuadress Radanrakentajantie 5
Postnummer 00520
Postanstalt Helsinki
Land Finland
Telefon +358 295643300
E-postadress markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax +358 295643314
Internetadress http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Tillbaka