«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Annons i efterhand:
Pedersöre kommun : Skade-och personforsäkringar

06.09.2019 16:30
Meddelandenummer i HILMA: 2019-018305
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 173-422731

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Pedersöre kommun
Nationellt registreringsnummer:0198517-1
Ort:Pännäinen
Land:Finland
E-post:tia.lilja@rewenda.fi
Nuts-kod:Manner-Suomi (FI1)
Allmän adress: (URL)www.pedersore.fi
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Skade-och personforsäkringar
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Finans- och försäkringstjänster. (66000000-0)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Skade-och personforsäkringar

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Manner-Suomi (FI1)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Skade-och personforsäkringar

Inklusive koncernbolagen:

Pedersöre Vatten Ab

Ab Pedersöre Värme

Fastighets Ab Pedersöre Bostäder

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grund
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 124-303179

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
Skade-och personforsäkringar

V.1) Upplysningar om utebliven tilldelning

Kontraktet/delen har inte tilldelats
Inga anbud eller anbudsansökningar har tagits emot eller alla har avslagits

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
6.9.2019
«« Tillbaka