«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Sociala tjänster och andra särskilda tjänster - offentliga kontrakt (Meddelande om tilldelning av kontrakt):
Kotkan - Haminan seudun koulutuskuntayhtymä, EKAMI : Työterveyspalvelut

06.09.2019 16:30
Meddelandenummer i HILMA: 2019-018295
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 173-422883

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
Meddelande om tilldelning av kontrakt
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Kotkan - Haminan seudun koulutuskuntayhtymä, EKAMI
Nationellt registreringsnummer:1958694-5
Postadress:Kilpailuttava yksikkö Hankinta Taitoa, Tornatorintie 3
Postnummer:48100
Ort:Kotka
Land:Finland
Kontaktperson:Timo Leppälahti
Telefon:+358 206105080
E-post:hankinnat@taitoa.fi
Nuts-kod:Kotka-Haminan seutu (S082)
Allmän adress: (URL)http://www.taitoa.fi
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regionalt eller lokalt organ
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Utbildning

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Työterveyspalvelut
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Företagshälsovård. (85147000-1)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Ekami pyytää tarjoustanne henkilöstön työterveyspalveluista tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Hankinta sisältää lakisääteisen työterveyshuollon ja työterveyshuoltopainotteisen sairaanhoidon ja muut terveydenhuoltopalvelut (KELA korvausluokat I ja II) seuraavalle henkilöstömäärälle: noin 350 henkilöä. Työpajanuorilla ja palkkatukityöllistetyillä henkilöillä on käyttöoikeus vain lakisääteiseen työterveyshuoltoon eli ennaltaehkäiseviin palveluihin, sairaanhoito on terveyskeskuksessa. Tämä henkilöstömäärä on n. 70 henkeä.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 502320.00 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Kotka-Haminan seutu (S082)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Ekami pyytää tarjoustanne henkilöstön työterveyspalveluista tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Hankinta sisältää lakisääteisen työterveyshuollon ja työterveyshuoltopainotteisen sairaanhoidon ja muut terveydenhuoltopalvelut. Sopimus on voimassa toistaiseksi, 6 kk irtisanomisajalla.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 218-500234

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
Työterveyspalvelut

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
1.5.2018
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:3
Antal anbud som mottagits i elektronisk form:3
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Pihlajalinna Kymijoki Oy
Nationellt registreringsnummer:2793694-1
Ort:Kotka
Land:Finland
Nuts-kod:Kotka (K285)
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:502320.00 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
6.9.2019
«« Tillbaka