«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Annons i efterhand:
Ålands landskapsregering : Menförestrafik i Ålands södra skärgård

06.09.2019 16:30
Meddelandenummer i HILMA: 2019-018280
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 173-422726

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Ålands landskapsregering
Nationellt registreringsnummer:0145076-7
Postadress:PB 1060
Postnummer:22111
Ort:Mariehamn Åland
Land:Finland
Kontaktperson:Sten Schauman
Telefon:+35 825-000
E-post:sten.schauman@regeringen.ax
Nuts-kod:Ahvenanmaa (FI2)
Allmän adress: (URL)http://www.regeringen.ax
Upphandlarprofil: (URL)http://www.regeringen.ax/aktuella-upphandlingar
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Menförestrafik i Ålands södra skärgård
Referensnummer:
ÅLR 2019/1590
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Färjetransport. (60610000-7)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Ålands landskapsregering inbjuder härmed intresserade anbudsgivare att delta i denna upphandling avseende menförestrafik i Ålands södra skärgård. Entreprenören ska från 15 december 2019 till 15 april 2020, 15 december 2020 till 15 april 2021 och 15 december 2021 till 15 april 2022, bedriva skoltransporter och ha beredskap att bedriva övrig menförestrafik mot beställning i Ålands södra skärgård. Entreprenaden är en totalentreprenad var Entreprenören ansvarar för alla kostnader som utförande av uppdraget medför (förutom bränslekostnader) samt har farkoster som uppfyller beställarens krav. Entreprenören ansvarar dock för den bränsleförbrukning som överstiger förbrukningsmängderna i anbudet.

Entreprenören ska köra skoltransport mellan Kyrkogårdsö och Kökar Harparnäs enligt turlista.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 243650 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Färjetransport. (60610000-7)
II.2.3) Plats för utförande
Ahvenanmaa (FI200)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Ålands landskapsregering inbjuder härmed intresserade anbudsgivare att delta i denna upphandling avseende menförestrafik i Ålands södra skärgård. Entreprenören ska från 15 december 2019 till 15 april 2020, 15 december 2020 till 15 april 2021 och 15 december 2021 till 15 april 2022, bedriva skoltransporter och ha beredskap att bedriva övrig menförestrafik mot beställning i Ålands södra skärgård. Entreprenaden är en totalentreprenad var Entreprenören ansvarar för alla kostnader som utförande av uppdraget medför (förutom bränslekostnader) samt har farkoster som uppfyller beställarens krav. Entreprenören ansvarar dock för den bränsleförbrukning som överstiger förbrukningsmängderna i anbudet.

Entreprenören ska köra skoltransport mellan Kyrkogårdsö och Kökar Harparnäs enligt turlista.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grund
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 052-119753

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr:
1
Benämning på upphandlingen:
Menförestrafik i Ålands södra skärgård

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
5.9.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:1
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Ålands Sjötrafik Ab
Nationellt registreringsnummer:2414688-0
Postadress:Kyrkogårdsö
Postnummer:22100
Ort:Mariehamn
Land:Åland
Telefon:+358 400-419494
E-post:alands.sjotrafik@aland.net
Nuts-kod:Ahvenanmaa (FI200)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:243650 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Marknadsdomstolen
Postadress:Banbyggarvägen 5
Postnummer:00520
Ort:Helsingfors
Land:Finland
Telefon:+358 29-5643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 29-5643314
Internetadress:http://www.markkinaoikeus.fi
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
5.9.2019
«« Tillbaka