«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Annons i efterhand:
Tuomi Logistiikka Oy : KESKEYTYSILMOITUS Suurkeittiöaineiden hankinta

06.09.2019 16:30
Meddelandenummer i HILMA: 2019-018277
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 173-421948

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Tuomi Logistiikka Oy
Nationellt registreringsnummer:2722581-6
Postadress:Särkijärvenkatu 1
Postnummer:33840
Ort:Tampere
Land:Finland
Kontaktperson:Minna Mustalahti
Telefon:+358 408062243
E-post:minna.mustalahti@tuomilogistiikka.fi
Fax:+358 356534681
Nuts-kod:Pirkanmaa (FI197)
Allmän adress: (URL)http://www.tuomilogistiikka.fi
I.2) Gemensam upphandling
Kontraktet tilldelas av en inköpscentral
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Yhteishankintayksikkö
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Yhteishankintayksikkö

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
KESKEYTYSILMOITUS Suurkeittiöaineiden hankinta
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Rengörings- och polermedel. (39800000-0)
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Hankinnan kohteena on Tampereen kaupungin ja Pirkanmaan Voimia Oy:n käyttöön tulevat suurkeittiöaineet. Tarjoajalla on halutessaan mahdollisuus tutustua Hatanpään, Koukunhelmen, Pitkäniemen ja Taysin ravintokeskuksiin. Tutustumispäivä on 28.8.2019 ja päivään edellytetään ennakkoilmoittautumista 26.8.2019 mennessä. Asia kuvattu tarkemmin kohdassa "Muut ehdot".

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Pirkanmaa (FI197)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Hankinnan kohteena on Tampereen kaupungin ja Pirkanmaan Voimia Oy:n käyttöön tulevat suurkeittiöaineet. Tarjoajalla on halutessaan mahdollisuus tutustua Hatanpään, Koukunhelmen, Pitkäniemen ja Taysin ravintokeskuksiin. Tutustumispäivä on 28.8.2019 ja päivään edellytetään ennakkoilmoittautumista 26.8.2019 mennessä. Asia kuvattu tarkemmin kohdassa "Muut ehdot".

II.2.5) Tilldelningskriterier
GrundViktning:
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Suljettu järjestelmä, jossa käyttäjä ei joudu tuotepakkausta vaihdettaessa kosketuksiin kemikaalin kanssa eli käyttäjä ei joudu avaamaan astiaa sitä vaihdettaessa. 20
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Liittimien tai pesuaineen syöttöletkujen mekaanisella estolla, teknisellä estolla (RFID) tai värikoodeilla estetään mahdollisuus, että käyttäjä liittää väärän tuotteen järjestelmään. 5
Pris 75
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 159-392357

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
KESKEYTYSILMOITUS Suurkeittiöaineiden hankinta

V.1) Upplysningar om utebliven tilldelning

Kontraktet/delen har inte tilldelats
Andra orsaker (avbrutet förfarande)

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Hankinta keskeytetään, koska tiettyjen tuotteiden ehdottomia vaatimuksia tullaan muuttamaan. Hankinta tullaan kilpailuttamaan uudelleen.

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:PL 118
Postnummer:00131
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
5.9.2019
«« Tillbaka