«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Sociala tjänster och andra särskilda tjänster - offentliga kontrakt (Meddelande om tilldelning av kontrakt):
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus : Toiminnallinen kotoutumiskoulutus

06.09.2019 16:30
Meddelandenummer i HILMA: 2019-018261
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 173-422874

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
Meddelande om tilldelning av kontrakt
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Nationellt registreringsnummer:2296962-1
Postadress:PL 297
Postnummer:33101
Ort:Tampere
Land:Finland
Kontaktperson:Tuula Mäkinen
E-post:tuula.makinen@ely-keskus.fi
Nuts-kod:Suomi (FI)
Allmän adress: (URL)http://www.ely-keskus.fi
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Toiminnallinen kotoutumiskoulutus
Referensnummer:
PIRELY/4162/2019
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Vuxen- och annan undervisning. (80400000-8)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Toiminnallinen kotoutumiskoulutus työvoimakoulutuksena

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 515657.00 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Suomi (FI)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Koulutuksen tavoitteena on, että asiakkaan kielitaito kehittyy, ymmärrys suomalaisesta yhteiskunnasta lisääntyy, arjen hallinta paranee, asiakkaan omat vahvuudet ja osaaminen saadaan näkyviin sekä työelämävalmiudet vahvistuvat. Tavoitteena on myös, että koulutuksen aikana havaitaan mahdolliset oppimisen esteet.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.3) Information om ramavtal

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 100-243126

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr:
73/2019
Benämning på upphandlingen:
Toiminnallinen kotoutumiskoulutus

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
29.8.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:3
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Silta-Valmennusyhdistys ry
Nationellt registreringsnummer:1618557-2
Postadress:Vehnämyllynkatu 4
Postnummer:33560
Ort:Tampere
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:515657.00 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
5.9.2019
«« Tillbaka