«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Annons i efterhand:
Senaatti-kiinteistöt : Kuusamon poliisitalo - Sähkösuunnittelu

17.09.2019 17:00
Meddelandenummer i HILMA: 2019-018246
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 180-438923

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Senaatti-kiinteistöt
Nationellt registreringsnummer:1503388-4
Postadress:PL 74 (Viestikatu 1)
Postnummer:90101
Ort:Oulu
Land:Finland
Kontaktperson:Juha Keränen
Telefon:+358 205811657
E-post:juha.keranen@senaatti.fi
Nuts-kod:Oulu (K564)
Allmän adress: (URL)http://www.senaatti.fi
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Statligt organ eller förbundsorgan
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Kuusamon poliisitalo - Sähkösuunnittelu
Referensnummer:
A13679
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Arkitekt-, ingenjörs- och planeringstjänster. (71240000-2)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Hankinta käsittää Kuusamon poliisitalon uudisrakennushankkeen sähkö-, tele- ja turvasuunnittelun

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Alhaisin tarjous / korkein tarjous joka on otettu huomioon 67400 EUR - 82000 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Kuusamo (K305)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Hankinta käsittää LVIJA-suunnittelun, koskien Senaatti-kiinteistöjen Kuusamon poliisitalon uudisrakennushanketta Kuusamon kaupungissa nykyisen Rajavartiolaitoksen alueelle.

Hanke luokitellaan salassa pidettäväksi ja on suojaustasoltaan ST IV-luokkaa. Osa hankeasiakirjoista ovat suojaustasoltaan ST III-luokkaa.

Hankesuunnitelman mukaiset laajuustiedot:

Hyötyala (ohm2) yhteensä 1730 m2

Arvioitu bruttoala (brm2) 2249 brm2

Suunnitelmaratkaisun mukainen bruttoala 2833 brm2

II.2.5) Tilldelningskriterier
GrundViktning:
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa100
Pris 100
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Selektivt förfarande

Påskyndat förfarande

Motivering:

Nykyisten tilojen sisäilmaongelmien laajentumisriskistä johtuen tavanomaisten vähimmäismääräaikojen noudattaminen ei ole mahdollista.

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 230-525923

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
SÄH-konsulttisopimus

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
3.9.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Sweco Talotekniikka Oy
Nationellt registreringsnummer:0957613-7
Ort:Oulu
Land:Finland
Nuts-kod:Oulu (K564)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Lägsta anbud / Högsta anbud som har beaktats:67400 EUR - 82000 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
16.9.2019
«« Tillbaka