«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Annons i efterhand:
Forssan kaupunki : Pohjois-Forssan ostoliikenne

06.09.2019 16:30
Meddelandenummer i HILMA: 2019-018242
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 173-422713

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Forssan kaupunki
Nationellt registreringsnummer:0145626-1
Postadress:Turuntie 18
Postnummer:30100
Ort:Forssa
Land:Finland
Telefon:+358 341411
E-post:kirjaamo@forssa.fi
Fax:+358 34226583
Nuts-kod:Forssa (K061)
Allmän adress: (URL)http://www.forssa.fi
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regionalt eller lokalt organ
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Pohjois-Forssan ostoliikenne
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Kollektivtrafik på väg. (60112000-6)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Tarjouskilpailu koskee jäljempänä määritellyn ostoliikenteen hoitamista.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 98250.00 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Forssa (K061)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Forssan kaupunki

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Tarjouskilpailu koskee jäljempänä määritellyn ostoliikenteen hoitamista. Ostoliikenteellä tarkoitetaan joukkoliikenneluvan nojalla harjoitettavaa henkilöliikennettä, joka on säännöllistä, jonka palvelut ovat yleisesti käytettävissä. Liikennöitsijä saa ostoliikenteessä kuljettaa omaan lukuunsa myös tavaraa ulkopuolisen toimeksiannosta siten kuin siitä ostajan kanssa sovitaan.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grund
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

optiovuodet 1+1

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 087-209181

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
Pohjois-Forssan ostoliikenne

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
7.8.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:7
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Forbus Ky
Nationellt registreringsnummer:1733311-9
Postadress:Vojakkalantie 52
Postnummer:12950
Ort:Vojakkala
Land:Finland
Nuts-kod:Forssa (K061)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen:98250.00 EUR
Kontraktets/delens totala värde:98250.00 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
5.9.2019
«« Tillbaka