«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Annons i efterhand:
Helsingin kaupunginkanslia : Maksuliikenne- ja maksuvalmiussuunnittelu -järjestelmän hankinta

06.09.2019 16:30
Meddelandenummer i HILMA: 2019-018238
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 173-422706

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Helsingin kaupunginkanslia
Nationellt registreringsnummer:0201256-6
Postadress:PL 700
Postnummer:00500
Ort:Helsinki
Land:Finland
E-post:oskari.kivinen@hel.fi
Nuts-kod:Helsinki (K091)
Allmän adress: (URL)http://www.hel.fi/hank
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Maksuliikenne- ja maksuvalmiussuunnittelu -järjestelmän hankinta
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd. (72000000-5)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Helsingin kaupunginkanslia ja Taloushallintopalveluliikelaitos järjestävät kilpailutuksen Maksuliikenne- ja maksuvalmiussuunnittelu -järjestelmän hankinnasta Helsingin kaupunkikonsernin käyttöön.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 529000.00 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Helsinki (K091)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Hankinnan kohteena on kaupunkiyhteisen maksuliikenne- ja maksuvalmissuunnittelu -järjestelmän suunnittelu, toteutus ja käyttöönotto sekä sovellusylläpito-, sovelluskehitys- ja käyttöpalvelut. Hankinnan lähtökohtana on valmisohjelmisto, johon sovitetaan Helsingin kaupungin vaatimusten mukaiset toiminnallisuudet.

II.2.5) Tilldelningskriterier
GrundViktning:
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Laatu30
Pris 70
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 046-105724

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
Maksuliikenne- ja maksuvalmiussuunnittelu -järjestelmän hankinta

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
26.6.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:4
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Analyste Oy
Nationellt registreringsnummer:28555577
Ort:Espoo
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen:529000.00 EUR
Kontraktets/delens totala värde:529000.00 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.3) Överprövning

Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Esitetään hankintapäätöksen muutoksenhakuliitteessä.

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
5.9.2019
«« Tillbaka