«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Meddelande om frivillig förhandsinsyn (Allmän upphandling):
Itä-Suomen yliopisto : SoleCris -järjestelmän päivitys ja ylläpito

06.09.2019 16:30
Meddelandenummer i HILMA: 2019-018229
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 173-422847

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Itä-Suomen yliopisto
Nationellt registreringsnummer:2285733-9
Postadress:Kuopion kampus, Snellmania, Yliopistonranta 1 E
Postnummer:70210
Ort:Kuopio
Land:Finland
Kontaktperson:Hankintapäällikkö Markku Torvinen
Telefon:+358 447162818
E-post:markku.torvinen@uef.fi
Nuts-kod:Pohjois- ja Itä-Suomi (FI1D)
Allmän adress: (URL)http://www.uef.fi
Upphandlarprofil: (URL)http://www.uef.fi
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Offentligrättsligt organ
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Utbildning

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
SoleCris -järjestelmän päivitys ja ylläpito
Referensnummer:
HAPA_111484/2019
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Programvaruutvecklingstjänster för särskild industri. (72212100-0)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Itä-Suomen yliopisto hankkii SoleCris-järjestelmän päivityksen Solenovo Oy:ltä suorahankintana.

Päivitystä ei voi tilata tekijänoikeuksien takia muilta toimittajilta kuin SoleCrisin oikeudet omistavalta Solenovolta. Sama pätee myös itse järjestelmän ylläpidon ja jatkokehityksen osalta. Kyseessä on aiemmin hankitun järjestelmän edelleen kehittäminen. Hankinnalle ei ole olemassa järkeviä vaihtoehtoisia tai korvaavia ratkaisuja.

Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 276075 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Pohjois- ja Itä-Suomi (FI1D)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Kuopio ja Joensuu

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Itä-Suomen yliopisto hankkii SoleCris-järjestelmän päivityksen Solenovo Oy:ltä suorahankintana.

Päivitystä ei voi tilata tekijänoikeuksien takia muilta toimittajilta kuin SoleCrisin oikeudet omistavalta Solenovolta. Sama pätee myös itse järjestelmän ylläpidon ja jatkokehityksen osalta. Kyseessä on aiemmin hankitun järjestelmän edelleen kehittäminen. Hankinnalle ei ole olemassa järkeviä vaihtoehtoisia tai korvaavia ratkaisuja.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Kriterier:
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Förhandlat förfarande utan offentliggörande av meddelande om upphandling

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

Avsnitt V: Tilldelning av kontrakt/koncessioner

Benämning på upphandlingen:
Hankintasopimus

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för ingåendet av kontraktet/beslutet om tilldelning av koncession:
5.9.2019
V.2.2) Information om anbuden
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Solenovo Oy
Nationellt registreringsnummer:1058666-6
Postadress:Kauppakatu 28 A
Postnummer:80100
Ort:Joensuu
Land:Finland
Nuts-kod:Joensuu (K167)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:276075 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
6.9.2019

Bilaga D1 - Allmän upphandling

1. Motivering till valet av förhandlat förfarande utan föregående offentliggörande av meddelande om upphandling enligt artikel 32 i direktiv 2014/24/EU

Byggentreprenaderna/varorna/tjänsterna kan endast tillhandahållas/utföras av en viss anbudsgivare av följande skäl: Skydd av ensamrätt, inklusive immateriella rättigheter

3. Förklaring

Itä-Suomen yliopisto hankkii SoleCris-järjestelmän päivityksen Solenovo Oy:ltä suorahankintana.

Päivitystä ei voi tilata tekijänoikeuksien takia muilta toimittajilta kuin SoleCrisin oikeudet omistavalta Solenovolta. Sama pätee myös itse järjestelmän ylläpidon ja jatkokehityksen osalta. Kyseessä on aiemmin hankitun järjestelmän edelleen kehittäminen. Hankinnalle ei ole olemassa järkeviä vaihtoehtoisia tai korvaavia ratkaisuja.

«« Tillbaka