«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Annons i efterhand:
Ålands landskapsregering : Färjetrafik Brändö-Kumlinge 2019-2023

05.09.2019 16:30
Meddelandenummer i HILMA: 2019-018225
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 172-420557

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Ålands landskapsregering
Nationellt registreringsnummer:0145076-7
Postadress:PB 1060
Postnummer:22111
Ort:Mariehamn Åland
Land:Finland
Kontaktperson:Sten Schauman
Telefon:+35 825-000
E-post:sten.schauman@regeringen.ax
Nuts-kod:Ahvenanmaa (FI2)
Allmän adress: (URL)http://www.regeringen.ax
Upphandlarprofil: (URL)http://www.regeringen.ax/aktuella-upphandlingar
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Färjetrafik Brändö-Kumlinge 2019-2023
Referensnummer:
ÅLR 2019/1085
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Färjetransport. (60610000-7)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Ålands landskapsregering inbjuder härmed intresserade anbudsgivare att delta i denna upphandling avseende att bedriva färjetrafik mellan Brändö och Kumlinge på Åland. Till linjen hör följande hamnar: Torsholma, Lappo, Asterholma, Kumlinge och Enklinge. Under uppdragstiden innehar Entreprenören det fulla redaransvaret för trafiken och Entreprenören ska trafikera enligt de av Beställaren fastställda turlistorna. Entreprenaden utgör en totalentreprenad, där Entreprenören äger en färja och Entreprenören ansvarar för alla kostnader, förutom bränslekostnader.

Beställaren erbjuder anbudsgivare att köpa M/S Ejdern till ett fast pris om fyra hundra tusen euro (400 000 €) för att använda den i trafiken. Försäljningsavtalet publiceras senast 28.5.2019. Anbudsgivare kan även erbjuda annat fartyg för trafiken. I det fallet används M/S Ejderns egenskaper som minimikrav på fartyget.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 5409656.8 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Färjetransport. (60610000-7)
II.2.3) Plats för utförande
Ahvenanmaa (FI200)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Ålands landskapsregering inbjuder härmed intresserade anbudsgivare att delta i denna upphandling avseende att bedriva färjetrafik mellan Brändö och Kumlinge på Åland. Till linjen hör följande hamnar: Torsholma, Lappo, Asterholma, Kumlinge och Enklinge. Under uppdragstiden innehar Entreprenören det fulla redaransvaret för trafiken och Entreprenören ska trafikera enligt de av Beställaren fastställda turlistorna. Entreprenaden utgör en totalentreprenad, där Entreprenören äger en färja och Entreprenören ansvarar för alla kostnader, förutom bränslekostnader.

Beställaren erbjuder anbudsgivare att köpa M/S Ejdern till ett fast pris om fyra hundra tusen euro (400 000 €) för att använda den i trafiken. Försäljningsavtalet publiceras senast 28.5.2019. Anbudsgivare kan även erbjuda annat fartyg för trafiken. I det fallet används M/S Ejderns egenskaper som minimikrav på fartyget.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grund
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 094-227467

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr:
2
Benämning på upphandlingen:
Färjetrafik Brändö-Kumlinge 2019-2023

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
23.7.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:4
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag:4
Antal anbud som mottagits i elektronisk form:4
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Nordic Jetline Finland Oy
Nationellt registreringsnummer:14379680
Postadress:Pörtö 1
Postnummer:01180
Ort:Kalkstrand
Land:Finland
Telefon:+35 8405267769
E-post:oskar.berndtsson@eurowork.info
Nuts-kod:Suomi (FI)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:5409656.8 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Marknadsdomstolen
Postadress:Banbyggarvägen 5
Postnummer:00520
Ort:Helsingfors
Land:Finland
Telefon:+358 29-5643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 29-5643314
Internetadress:http://www.markkinaoikeus.fi
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
5.9.2019
«« Tillbaka