«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Nationellt meddelande om upphandling:
Mikkelin kaupunki : Sodan ja rauhan keskus Muisti, Sähköurakka

05.09.2019 10:02
Meddelandenummer i HILMA: 2019-018201

Typ av meddelande

Detta meddelande är:
Nationellt meddelande om upphandling

Kontaktinformation för den upphandlande enheten

Kontaktinformation för den upphandlande enheten
Upphandlande enhet Mikkelin kaupunki
FO-nummer 0165116-3
Kontaktpersoner Saija Himanen
Gatuadress Maaherrankatu 9-11
Postnummer 50100
Postanstalt Mikkeli
Land Finland
Telefon +358401294959
E-postadress saija.himanen@mikkeli.fi
Webbadress (URL) http://www.mikkeli.fi
Adress till vilken anbud eller anbudsansökningar skall skickas
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/mikkeli?id=252037&tpk=04601b4d-53cc-492b-a556-881b10ce80d9
Typ av upphandlande enhet
Kommun eller samkommun
Inköpscentral
Nej

Typ av upphandling

Typ av upphandling
Byggentreprenad

Föremålet för upphandling

Den upphandlande enhetens benämning på upphandlingen
Sodan ja rauhan keskus Muisti, Sähköurakka
Identifierings- eller referensnummer som den upphandlande enheten försett handlingarna med
252037
Kort beskrivning av upphandlingen

Mikkelin kaupungin tilapalvelut pyytää tarjoustanne Sodan ja rauhan keskus Muistin sähköteknisistä töistä tämän tarjouspyynnön ja liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti. Mikkelin kaupungin omistaman, vanhan koulurakennuksen nk. Päämajatalon tilat on suunniteltu tiedekeskus Sodan ja rauhan keskus Muistin käyttöön. Sodan ja rauhan keskus Muistin palvelukokonaisuus muodostuu näyttelyistä, pedagogisesta oppimisympäristöstä, tietopalvelukeskuksesta, tapahtumista, myymälästä ja ravintolasta. Sodan ja rauhan keskus Muisti muodostaa yhdessä Päämajamuseon ja Jalkaväkimuseon kanssa vetovoimaisen sotahistoriallisen kokonaisuuden. Sodan ja rauhan keskus Muistia valmisteltiin Mikkeliin esiselvityshankkeessa 2014 ja 2017 toteutettiin hankesuunnittelu, jonka pohjalta tiedekeskuksen pää- ja arkkitehtisuunnittelua on jatkettu yhteistyössä Sodan ja rauhan keskus Muistin kanssa. Rakennus on neljäkerroksinen betoni- ja tiilirakenteinen rakennus, jonka rinnalla on puurakenteinen, yksikerroksinen entinen ruokalarakennus. Päärakennuksen pohjoispäädyssä sijaitsevan Päämajamuseon tiloissa ei suoriteta varsinaisia muutos- ja korjaustöitä. Museo on urakan aikana toiminnassa. Tarjouspyyntö koskettaa piha-aluetta ja pääsääntöisesti vain Sodan ja rauhan keskus Muistin käyttöön tulevia tiloja. Urakkamuotona on jaettu urakka, jossa rakennusteknisten töiden urakoitsija toimii pääurakoitsijana ja päätoteuttajana. Pääurakkaan alistetaan erikseen kilpailutetut sivu-urakat: LVI- ja sähköurakka, sekä rakennuttajan erillishankintana automaatiourakka. Kohdetiedot: Sodan ja rauhan keskus Muisti Päämajankuja 1-3, 50100 Mikkeli Rakennuttajan yhteyshenkilö Rakennuttaja Saija Himanen, puh. 040 129 4959 Tilaaja edellyttää, että urakoitsija on tutustunut rakennuspaikkaan ennen tarjouksen tekemistä joko hankintayksikön edustajan kanssa tai omatoimisesti. Kohteeseen tutustuminen järjestetään 16.9.2019 klo 12.00 tai erikseen sovittuna ajankohtana. Näyttöön kokoonnutaan etupihalla, Ristimäenkadun puolella. Kohdetta esittelee rakennuttaja Saija Himanen. Tarjouspyyntöaineisto on ladattavissa projektipankista. Tarkemmat ohjeet tarjouspyynnön kohdassa 10. Muut tiedot.

Upphandlingen överstiger tröskelvärden enligt 25 § i upphandlingslagen
Ja
Huvudföremål
Huvudordlista
Anläggningsarbete. (45000000-7)
Ort där upphandlingen huvudsakligen genomförs
Mikkeli (K491)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Upphandlingsförfarande

Upphandlingsförfarande
Öppet förfarande
Upphandlingskontraktet sluts utifrån ett ramavtal som upprättats
Nej
Vid konkurrensutsättning av upphandlingen tillämpas elektronisk auktion
Nej
Delanbud accepteras
Nej
Alternativa anbud accepteras
Nej
Upphandlingen reserveras för arbetscentraler/genomförs inom ramen för arbetsprogram
Nej

Bedömning av kandidaters och anbudsgivares lämplighet

Ytterligare upplysningar om upphandlingsförfarandet

Tarjoukset liitteineen on jätettävä suomen kielellä, ellei tarjouspyynnössä muuta mainita. Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa ajantasaista lainsäädäntöä. Hankinnassa noudatetaan Lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016, Tilaajavastuulakia 1233/2006 sekä lakia viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999.

Jämförelsegrund för totalekonomisk fördelaktighet
Lägsta pris
Krav avseende användning av elektronisk katalog
Anbudet ska lämnas in i form av en elektronisk katalog
Sista datum för mottagande av anbud och anbudsansökningar
20.10.2019 12.00

Information om sökande av ändring

Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn Markkinaoikeus
Gatuadress Radanrakentajantie 5
Postnummer 00520
Postanstalt Helsinki
Land Finland
Telefon +358 295643300
E-postadress markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax +358 295643314
Internetadress http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Tillbaka