«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Annons i efterhand:
Innovaatiorahoituskeskus Business Finland : Business Finlandin sisällönhallinnan järjestelmäratkaisu

05.09.2019 16:30
Meddelandenummer i HILMA: 2019-018190
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 172-420495

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Innovaatiorahoituskeskus Business Finland
Nationellt registreringsnummer:0512696-4
Ort:Helsinki
Land:Finland
E-post:kilpailutukset@businessfinland.fi
Nuts-kod:Helsinki (K091)
Allmän adress: (URL)www.businessfinland.fi
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Statligt organ eller förbundsorgan
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Ekonomi och finans

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Business Finlandin sisällönhallinnan järjestelmäratkaisu
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd. (72000000-5)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Hankinnan kohteena on Business Finlandin sisällönhallinnan ratkaisu.

Business Finlandin tavoitteena on tämän hankinnan perusteella hankkia uusi järjestelmä,

joka yhdistäisi BF:n asiakirjamaisen tiedon hallinnan nykyiset hajanaiset tavat ja saisi kaiken

eri lailla tuotetun teksti- ja kuvamuotoisen BF:n jokapäiväisessä työssä tarvittava tiedon

mahdollisimman helposti käsiteltäväksi, löydettäväksi ja luokitelluksi. Tieto voi olla

dokumentinhallinnassa, (Sharepoint/Teams-) työtiloissa, keskustelutiloissa, sähköposteissa,

tietoaltaassa, verkkolevyillä tai pilvipohjaisissa dokumenttivarannoissa.

Järjestelmä toteutetaan hybridiratkaisuna siten, että luottamuksellisimmat dokumentit tullaan

säilyttämään Business Finlandin muiden kumppaneiden tuottamassa on-premise

–ympäristössä mutta kaikki muut dokumentit pilvipalvelussa. Uuden järjestelmän toimittaja

vastaa koko pilvipalveluympäristön toteuttamisesta, ns. SaaS –palvelun kaltaisesti.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 3332000 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Helsinki (K091)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Helsinki

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Hankinnan kohteena on Business Finlandin sisällönhallinnan ratkaisu.

Ratkaisu, joka yhdistäisi BF:n asiakirjamaisen tiedon hallinnan nykyiset hajanaiset tavat ja saisi kaiken

eri lailla tuotetun teksti- ja kuvamuotoisen BF:n jokapäiväisessä työssä tarvittava tiedon

mahdollisimman helposti käsiteltäväksi, löydettäväksi ja luokitelluksi.

Järjestelmä toteutetaan hybridiratkaisuna siten, että luottamuksellisimmat dokumentit tullaan

säilyttämään Business Finlandin muiden kumppaneiden tuottamassa on-premise

–ympäristössä mutta kaikki muut dokumentit pilvipalvelussa. Uuden järjestelmän toimittaja

vastaa koko pilvipalveluympäristön toteuttamisesta, ns. SaaS –palvelun kaltaisesti.

Ratkaisu hankitaan Innovaatiorahoituskeskuksen sekä Business Finland Oy:n käyttöön. Lisäksi optiona on lisähankintamahdollisuus Finnvera Oyj:lle hankittavasta samankaltaisesta ja samanarvoisesta ratkaisusta.

II.2.5) Tilldelningskriterier
GrundViktning:
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Esitetty ratkaisukuvaus15
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Tarjotun järjestelmän toiminnalliset ja tekniset ominaisuudet20
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Tiimin kokemus ja osaaminen5
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Tarjoajan muu kyvykkyys15
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Projektisuunnitelma5
Pris 40
II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Lisähankintamahdollisuus Finnvera Oyj:lle hankittavasta samankaltaisesta ja samanarvoisesta ratkaisusta.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Konkurrenspräglad dialog

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 021-046084

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
Business Finlandin sisällönhallinnan järjestelmäratkaisun toimitussopimus

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
2.7.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:3
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:M-Files Oy
Nationellt registreringsnummer:FI06862007
Ort:Tampere
Land:Finland
Nuts-kod:Tampere (K837)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Lägsta anbud / Högsta anbud som har beaktats:1068408 EUR - 1666194 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
Business Finlandin sisällönhallinnan järjestelmän tuki-, ylläpito- ja jatkokehityssopimus

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
2.7.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:3
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:M-Files Oy
Nationellt registreringsnummer:FI06862007
Ort:Tampere
Land:Finland
Nuts-kod:Tampere (K837)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Lägsta anbud / Högsta anbud som har beaktats:1068408 EUR - 1666194 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
5.9.2019
«« Tillbaka