«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Meddelande om direktupphandling för nationella upphandlingar:
Kymsote, Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä : KESKEYTYSILMOITUS: Evondos-palvelu

04.09.2019 16:02
Meddelandenummer i HILMA: 2019-018178
Anbudsansökningar (datum saknas) senast under adress:

Upphandlande enhet och kontaktinformation

Upphandlande enhet och kontaktinformation
Upphandlande enhet Kymsote, Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
FO-nummer 0725901-5
Kontaktperson Jorma Haapanen
Postadress Kotkantie 41
Postnummer 48210
Postanstalt Kotka
Land Finland
E-postadress jorma.haapanen@kymsote.fi
Webbadress (URL) https://kymsote.fi
Typ av upphandlande enhet
Kommun eller samkommun
Enhet för samordnad upphandling
Nej

Typ av upphandling

Typ av upphandling
Tjänster

Föremålet för upphandling

Upphandlingens namn
KESKEYTYSILMOITUS: Evondos-palvelu
Upphandlingens identifierings- eller referensnummer
252138
Beskrivning av upphandlingen

Kymsote-kuntayhtymä hankkii koneellisesti jaeltujen lääkkeiden automaattisen lääkeannostelupalvelun kotihoidon asiakkaille. Palvelun tulee sisältää myös lääkehoidon seurantaa tukeva tietopalvelu ja palvelussa käytettävien lääkeautomaattien valvonta- ja etäohjausjärjestelmät. Sopimuskausi alkaa 1.10.2019 ja kyseessä on toistaiseksi voimassa oleva hankintasopimus.

Huvudföremål
Huvudterminologi
Hälso- och sjukvård samt socialvård. (85000000-9)
Huvudterminologi
Medicinsk utrustning. (33100000-1)
Läkemedel. (33600000-6)
Programvara och informationssystem. (48000000-8)
Ort där upphandlingen huvudsakligen genomförs
Suomi (FI)
Avtalets totala värde
1935000.00 - 2580000.00 EUR
Inkl. moms
Nej
Namn och adress till leverantören som väljs till avtalspartner
Officiellt namn Evondos Oy
Land Finland

Upphandlingsförfarande

Upphandlingsförfarande
Direktupphandling
Grunder för direktupphandling enligt lagen om offentlig upphandling

Vaatimusmäärittelyistä johtuvien teknisten syiden vuoksi Evondos Oy on ainoa toimittaja, jonka palvelu täyttää vaaditut ominaisuudet. Hankintalain 40 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaisesti suorahankinta tehdään, koska kilpailevaa ratkaisua vastaavin teknisin ominaisuuksin ei markkinoilla ole tarjolla.

Ytterligare upplysningar

HANKINTAYKSIKKÖ KESKEYTTÄÄ HANKINNAN Alkuperäisen ilmoituksen nro 2019-017386, julkaistu 23.8.2019 Suorahankinta keskeytetään, koska kyseisen hankinnan toteuttamiselle suorahankintana ei ole hankintalain mukaista perustetta.

Information om sökande av ändring

Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn Markkinaoikeus
Postadress Radanrakentajantie 5
Postnummer 00520
Postanstalt Helsinki
Land Finland
Telefon +358 295643300
E-postadress markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax +358 295643314
Internetadress http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Tillbaka