«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Annons i efterhand:
Veikkaus Oy : Pentaho ETL -konsultointi ja tietomallinnus

06.09.2019 16:30
Meddelandenummer i HILMA: 2019-018176
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 173-422491

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Veikkaus Oy
Nationellt registreringsnummer:2765220-1
Postadress:PL 1
Postnummer:01009
Ort:Veikkaus
Land:Finland
E-post:kilpailutus@hansel.fi
Nuts-kod:Suomi (FI)
Allmän adress: (URL)http://www.veikkaus.fi
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Valtio-omisteinen osakeyhtiö
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Rahapelit

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Pentaho ETL -konsultointi ja tietomallinnus
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Systemtjänster och tekniska konsulttjänster. (72220000-3)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Veikkaus on hankkimassa konsultointia Pentaho ETL -kehitykseen ja tietomallinnukseen. Veikkauksen tarpeet on jaettu seuraaviin palveluihin: • Erikseen tilattavat konsultointipalvelut • Päivystyspalvelu Konsulttityötä tehdään pääsääntöisesti osana Veikkauksen tiimiä Veikkauksen tiloissa. Hankinnan kohde on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnön liitteissä, varsinkin liitteessä 1 Hankinnan kohteen kuvaus.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 400000.00 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Datatjänster. (72300000-8)
IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd. (72000000-5)
II.2.3) Plats för utförande
Helsinki (K091)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Työtä tehdään pääsääntöisesti osana Veikkauksen tiimiä Veikkauksen tiloissa.

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Veikkaus on hankkimassa konsultointia Pentaho ETL -kehitykseen ja tietomallinnukseen. Veikkauksen tarpeet on jaettu seuraaviin palveluihin: • Erikseen tilattavat konsultointipalvelut • Päivystyspalvelu Konsulttityötä tehdään pääsääntöisesti osana Veikkauksen tiimiä Veikkauksen tiloissa. Hankinnan kohde on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnön liitteissä, varsinkin liitteessä 1 Hankinnan kohteen kuvaus.

II.2.5) Tilldelningskriterier
GrundViktning:
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Laatu: Asiantuntijat50
Pris 50
II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Tämä Puitesopimus on voimassa kaksi (2) vuotta voimaantulopäivästään. Puitesopimukseen sisältyy mahdollisuus kahden (2) yksivuotisen option käyttämiselle (selvyyden vuoksi todetaan, että sopimuskausi on siis 2+1+1 vuotta).

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem

Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 045-103315

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
Pentaho ETL -konsultointi ja tietomallinnus

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
30.7.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:1
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Enfo Oyj
Nationellt registreringsnummer:2081212-9
Ort:Kuopio
Land:Finland
Nuts-kod:Kuopio (K297)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:400000.00 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Hankinnan arvo on arvio neljän vuoden ajalle, eli siinä on otettu huomioon mahdolliset optiot.

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
4.9.2019
«« Tillbaka