«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Upphandlingsannons:
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä : Ortopedian ja traumatologian tarvikkeet 2 (008)

05.09.2019 16:30
Meddelandenummer i HILMA: 2019-018175
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 172-419217
Anbud 14.10.2019 klo 14.00 senast under adress:

https://tarjouspalvelu.fi/vsshp?id=251421&tpk=f0d2d47d-dd5f-4e13-b783-b849b39e2442

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Nationellt registreringsnummer:0828255-9
Postadress:Kiinamyllynkatu 4-8
Postnummer:20520
Ort:Turku
Land:Finland
E-post:kulutustavarahankinnat@tyks.fi
Nuts-kod:Suomi (FI)
Allmän adress: (URL)http://www.vsshp.fi
Mer kontaktinformation (om man använder gemensam upphandling)

Beställare (de upphandlande myndigheterna som deltar)

Officiellt namn:Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri
Nationellt registreringsnummer:0828255-9
Ort:Turku
Land:Finland
E-post:kulutustavarahankinnat@tyks.fi
Nuts-kod:Suomi (FI)
Allmän adress: (URL)http://www.vsshp.fi

Beställare (de upphandlande myndigheterna som deltar)

Officiellt namn:Satakunnan sairaanhoitopiiri
Nationellt registreringsnummer:0825915-6
Ort:Pori
Land:Finland
E-post:hankintapalvelut@satasairaala.fi
Nuts-kod:Suomi (FI)
Allmän adress: (URL)http://www.satshp.fi

Beställare (de upphandlande myndigheterna som deltar)

Officiellt namn:Vaasan sairaanhoitopiiri
Nationellt registreringsnummer:0349388-3
Ort:Vaasa
Land:Finland
E-post:hankinnat@vshp.fi
Nuts-kod:Suomi (FI)
Allmän adress: (URL)http://www.vaasankeskussairaala.fi
I.2) Gemensam upphandling
Kontraktet inbegriper gemensam upphandling

I.3) Kommunikation

Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: (URL)

Adress: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/vsshp

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas
elektroniskt via: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/vsshp?id=251421&tpk=f0d2d47d-dd5f-4e13-b783-b849b39e2442
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Hälso- och sjukvård

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Ortopedian ja traumatologian tarvikkeet 2 (008)
Referensnummer:
TP26/19EU
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Medicinsk utrustning, läkemedel och hygienartiklar. (33000000-0)
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

HANKINNAN KOHDE: Hankinnan kohteena ovat tarjouspyynnössä ja sen liitteissä mainitut ortopediset laitteet ja niiden tarvikkeet tarjouspyynnössä ja sen liitteissä määritellyllä tavalla. HANKINTAYKSIKKÖ: Hankinnan kilpailuttaa ja hankintasopimuksen tekee Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (VSSHP). Hankintapäätöksen tekee VSSHP:n hankinta- ja logistiikkajohtaja. Hankinnassa ovat mukana liitteessä 1 luetellut Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin erityisvastuualueen hankintayksiköt. SOPIMUSKAUSI Sopimuskausi on 31.12.2020 asti + mahdollinen optiokausi 1.1.2021-31.12.2021. Sopimuskauden arvioitu alkamisajankohta on 1.1.2020. Katso tarkemmin kohta Lisähankintamahdollisuuksien kuvaus. Katso tarkemmin myös kohta Hankinnan taustaa.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
Anbud får lämnas för:alla delar

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
A-nimikkeet
Del nr:
1
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Medicinsk utrustning, läkemedel och hygienartiklar. (33000000-0)
II.2.3) Plats för utförande
Suomi (FI)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Tarjouspyynnössä ilmoitettujen A-nimikkeiden hankinta hankinta- ja mahdollisella optiokaudella.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader eller dagar:12 månader
Detta kontrakt kan förlängasja
Beskrivning av förlängning::

Tarjouspyynnössä ilmoitettujen A-nimikkeiden hankinta mahdollisella optiokaudella.

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

VSSHP päättää ja ilmoittaa option käytöstä tai osittaisesta käytöstä viimeistään kolme (3) kuukautta ennen optiokauden alkua.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
A-nimikkeet
Del nr:
2
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Medicinsk utrustning, läkemedel och hygienartiklar. (33000000-0)
II.2.3) Plats för utförande
Suomi (FI)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Tarjouspyynnössä ilmoitettujen A-nimikkeiden hankinta hankinta- ja mahdollisella optiokaudella.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader eller dagar:12 månader
Detta kontrakt kan förlängasja
Beskrivning av förlängning::

Tarjouspyynnössä ilmoitettujen A-nimikkeiden hankinta mahdollisella optiokaudella.

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

VSSHP päättää ja ilmoittaa option käytöstä tai osittaisesta käytöstä viimeistään kolme (3) kuukautta ennen optiokauden alkua.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.2) Sista datum för mottagande av intresseanmälningar
14.10.2019 14:00
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
finska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 31.3.2020
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum:15.10.2019 14:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden

Elektronisk fakturering godtas

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
4.9.2019
«« Tillbaka