«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Annons i efterhand, försörjningssektorerna:
Tampereen Sähköverkko Oy : Tampereen Sähköverkko Oy:n reaktorihankinta 2019

05.09.2019 16:30
Meddelandenummer i HILMA: 2019-018168
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 172-420914

Avsnitt I: Upphandlande enhet

Rättslig grund
direktiv 2014/25/EU (Försörjningssektorerna)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Tampereen Sähköverkko Oy
Nationellt registreringsnummer:1950681-0
Postadress:Voimakatu 17
Postnummer:33100
Ort:Tampere
Land:Finland
Kontaktperson:Pekka Vanhatalo
Telefon:+358 356535112
E-post:kirjaamo.sahkoverkko@sahkolaitos.fi
Nuts-kod:Tampere (K837)
Allmän adress: (URL)www.tampereensahkolaitos.fi
Upphandlarprofil: (URL)www.tampereensahkolaitos.fi
I.6) Huvudsaklig verksamhet
Sähkönsiirto

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Tampereen Sähköverkko Oy:n reaktorihankinta 2019
Referensnummer:
M-RTHAL10-83854
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
"Elektriska maskiner, apparater och förbrukningsvaror samt elektrisk utrustning; belysning." (31000000-6)
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Sopimus sisältää Rautaharkon sähköasemalle, loistehon kompensointia varten hankittavan säädettävän reaktorin laitetoimituksen.

1 kpl 110 kV, säädettävä 17...50 MVAr, (ONAN) öljyeristeinen reaktori 110 kV ylijännitesuojineen.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 809300 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Tampere (K837)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Sopimus sisältää Rautaharkon sähköasemalle, loistehon kompensointia varten hankittavan säädettävän reaktorin laitetoimituksen.

Tilaaja rakennuttaa reaktorille tarvittavan suojarakennuksen ja kuljetusreitin vahvistuksen sekä reaktorin sähköliitynnät eri urakassa.

Urakoitsija toimittaa reaktrorin Rautaharkon sähköasemalle paikalleen asennettuna ja koestettuna sekä koekätettynä. Toimitukseen sisältyy lisäksi tarjouspyyntöasiakirjoissa maintut dokumentit ja tilaajan henkilökunnan koulutus.

II.2.5) Tilldelningskriterier
GrundViktning:
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001/ISO 45001 standardien mukaiset laatu-, ympäristö-, työterveys- ja turvallisuusjohtamisjärjestelmät3
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Takuu5
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Toimitusaika2
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Hinta90
Pris 90/100
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Förhandlat förfarande med föregående meddelande om upphandling

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 082-195991

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr:
RTHAL10-84490
Benämning på upphandlingen:
Tampereen Sähköverkko Oy:n (TSV) 110 kV reaktorihankinta 2019

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
12.7.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:2
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag:0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder:0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU:0
Antal anbud som mottagits i elektronisk form:2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:ABB Oy
Nationellt registreringsnummer:0763403-0
Ort:HELSINKI
Land:Finland
Nuts-kod:Helsinki (K091)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen:809300 EUR
Kontraktets/delens totala värde:809300 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
5.9.2019
«« Tillbaka