«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Annons i efterhand:
Liedon kunta : Liedon kunnan esiopetus- ja koululaiskuljetukset

05.09.2019 16:30
Meddelandenummer i HILMA: 2019-018152
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 172-420445

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Liedon kunta
Nationellt registreringsnummer:0134698-6
Postadress:Kirkkotie 13
Postnummer:21420
Ort:Lieto
Land:Finland
Kontaktperson:Seija Piiparinen
Telefon:+358 24873300
E-post:seija.piiparinen@lieto.fi
Fax:+350 248733453
Nuts-kod:Lieto (K423)
Allmän adress: (URL)http://www.lieto.fi
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Liedon kunnan esiopetus- ja koululaiskuljetukset
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Vägtransporter. (60100000-9)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Tarjouskilpailu koskee Liedon kunnan esiopetus- ja koululaiskuljetusten hoitamista koulupäivinä 1.8.2019 – 31.7.2022 välisenä aikana. Tämän jälkeen sopimusta voidaan tilaajan päätöksellä jatkaa enintään kahdella (2) optiosopimusvuodella ajalla 1.8.2022 - 31.7.2024. Hankinta on jaettu kahteen osa-alueeseen. Osa-alue 1 kattaa ns. vanhan Liedon alueen kuljetukset ja osa-alue 2 entisen Tarvasjoen kunnan alueen oppilaiden kuljetukset. Tarjoaja voi tehdä tarjouksen molemmista osa-alueista tai osatarjouksen vain toisesta osa-alueesta. Muita osatarjouksia ei hyväksytä.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 791000.00 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Ns. vanhan Liedon alueen oppilaiden koulukuljetukset
Del nr:
1
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Taxitjänster. (60120000-5)
II.2.3) Plats för utförande
Turun seutu (S023)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Tarjouskilpailu koskee Liedon kunnan esiopetus- ja koululaiskuljetusten hoitamista koulupäivinä 1.8.2019 – 31.7.2022 välisenä aikana. Tämän jälkeen sopimusta voidaan jatkaa tilaajan päätöksellä ja enintään kahdella (2) optiosopimusvuodella ajalla 1.8.2022 - 31.7.2024. Tämän hetkisten tietojen mukaan osa-alueeseen kuuluu noin 60 oppilaan kuljettaminen alueen kymmeneen (10) eri kouluun ja kouluista kotiin. Ilmoitettu arvio oppilas- ja koulumääristä ei ole hankintayksikköä sitova. Kuljetettavien oppilaiden ja koulujen määrä voi vaihdella lukuvuosittain sekä lukuvuoden aikana. Koulujen sijainnit ja oppilaiden jakautuminen alueen kouluihin ovat kuvattuina tarkemmin tarjouspyynnössä ja sen liitteissä.

II.2.5) Tilldelningskriterier
GrundViktning:
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Laatu /kokemus vastaavista kuljetuksista20
Pris 80
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Entisen Tarvasjoen kunnan alueen oppilaiden koulukuljetukset
Del nr:
2
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Taxitjänster. (60120000-5)
II.2.3) Plats för utförande
Turun seutu (S023)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Tarjouskilpailu koskee Liedon kunnan esiopetus- ja koululaiskuljetusten hoitamista koulupäivinä 1.8.2019 – 31.7.2022 välisenä aikana. Tämän jälkeen sopimusta voidaan jatkaa tilaajan päätöksellä enintään kahdella (2) optiosopimusvuodella ajalla 1.8.2022 - 31.7.2024. Hankinnan kohdetta on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnössä ja sen liitteissä. Tämän hetkisten tietojen mukaan osa-alueeseen kuuluu noin 70 oppilaan kuljettaminen alueen kolmeen (3) eri kouluun ja kouluista kotiin. Ilmoitettu arvio oppilas- ja koulumääristä ei ole hankintayksikköä sitova. Kuljetettavien oppilaiden ja koulujen määrä voi vaihdella lukuvuosittain sekä lukuvuoden aikana. Koulujen sijainnit ja oppilaiden jakautuminen alueen kouluihin ovat kuvattuina tarkemmin tarjouspyynnössä ja sen liitteissä.

II.2.5) Tilldelningskriterier
GrundViktning:
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Laatu/kokemus vastaavista kuljetuksista20
Pris 80
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 019-041003

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
1
Benämning på upphandlingen:
Ns. vanhan Liedon alueen oppilaiden koulukuljetukset

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
10.6.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Taksila Oy
Nationellt registreringsnummer:FI26496622
Ort:Turku
Land:Finland
Nuts-kod:Turun seutu (S023)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:367000.00 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
2
Benämning på upphandlingen:
Entisen Tarvasjoen kunnan alueen oppilaiden koulukuljetukset

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
21.8.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:1
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Taksi Frantti
Nationellt registreringsnummer:FI22310050
Ort:Tarvasjoki
Land:Finland
Nuts-kod:Turun seutu (S023)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:424000.00 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
4.9.2019
«« Tillbaka