«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Förhandsannons (Förkorta tidsfristen för mottagandet av anbud):
Oulun kaupunki : Oulun Teatteri katsomokorjaus 2019-2020

09.09.2019 16:30
Meddelandenummer i HILMA: 2019-018141
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 174-423460

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
direktiv 2014/24/EU
Syftet med detta meddelande är att förkorta tidsfristen för mottagandet av anbud
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Oulun kaupunki
Nationellt registreringsnummer:0187690-1
Postadress:Pl 30
Postnummer:90015
Ort:Oulun kaupunki
Land:Finland
Kontaktperson:Perttu Orava
Telefon:+358 407287370
E-post:perttu.orava@ouka.fi
Nuts-kod:Oulu (K564)
Allmän adress: (URL)https://ouka.fi/oulu/tilapalvelut

I.3) Kommunikation

Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: (URL)

Adress: (URL) https://pris.haahtela.fi/Julkaisu/Public_Hankinnat.asp

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas
elektroniskt via: (URL) https://pris.haahtela.fi/Julkaisu/Public_Hankinnat.asp
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regionalt eller lokalt organ
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål (förhandsinformation)

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Oulun Teatteri katsomokorjaus 2019-2020
Referensnummer:
OUKA/505/10.03.02.00/2019
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Teaterfåtöljer. (39111200-5)
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Hankinnan kohteena on Oulun teatterin suuren näyttämön katsomon penkkien uusiminen kokonaisuudessaan.

Hankinta toteutetaan neuvottelumenettelyllä.

Tämä ei ole tarjouspyyntö.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Oulu (K564)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Oulun teatteri, Kaarlenväylä 2, 90015 Oulu

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Oulun teatterin suuren näyttämön penkkien uusiminen on tullut ajankohtaiseksi. Suurella näyttämöllä on 527 istuinpaikkaa, joita uusiminen koskee. Penkkien lasikuituinen/muovinen runko on alkuperäinen. Istuinosat ovat ajan saatossa kuluneet ja niiden korjaaminen on katsottu lyhytnäköiseksi toimenpiteeksi.

Teatteri on arvotettu valtakunnallisesti arvokkaaksi kulttuuriympäristön kohteeksi(rky2009).

Penkkien uusimisesta on pyydetty lausunto Pohjois-Pohjanmaan museolta. Hankinnassa tullaan noudattamaan lausunnon sisältöä.

Tarkoitus on uusia istuimen koko kuppiosa käsinojineen. Nykyisten penkkien kiinnityksessä käytettyä teräslevyä pyritään hyödyntämään. Ensisijaisena vaihtoehtona istuimen runkomateriaaliksi on ajateltu taivutettua/muotoon puristettua vanerilevyä. Istuimen verhoilu olisi nykyisen koko istuinosan kattavan verhoilun sijaan kaksijakoinen pehmustettu istuinosa, jolloin vältyttäisiin verhoilun poikkisaumalta.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
eller Start / Slut:1.1.2020 -
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.3) Beräknat datum för offentliggörande av upphandlingsmeddelande:
18.10.2019

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande

III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister

En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Tulevan tarjouspyynnön mukaisesti

III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden

Elektronisk betalning tillämpas

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Tämä ennakkoilmoitus ei vaadi erillistä ilmoittautumista. Ilmoittautuminen tapahtuu myöhemmin julkaistavan varsinaisen tarjouspyynnön mukaisesti.

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
6.9.2019
«« Tillbaka