«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Nationellt meddelande om upphandling:
Sastamalan kaupunki : Automaatilta haettavat polttonesteet

04.09.2019 10:43
Meddelandenummer i HILMA: 2019-018135

Typ av meddelande

Detta meddelande är:
Nationellt meddelande om upphandling

Kontaktinformation för den upphandlande enheten

Kontaktinformation för den upphandlande enheten
Upphandlande enhet Sastamalan kaupunki
FO-nummer 0144411-3
Kontaktpersoner Aleksi Saukkoriipi
Gatuadress Aarnontie 2 A
Postnummer 38200
Postanstalt Sastamala
Land Finland
Telefon +358406613663
E-postadress aleksi.saukkoriipi@sastamala.fi
Webbadress (URL) http://www.sastamala.fi
Adress till vilken anbud eller anbudsansökningar skall skickas
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/sastamala?id=239467&tpk=82ff7960-509d-41da-a71d-3d35eb67c7f0
Typ av upphandlande enhet
Kommun eller samkommun
Inköpscentral
Nej

Typ av upphandling

Typ av upphandling
Varuupphandling

Föremålet för upphandling

Den upphandlande enhetens benämning på upphandlingen
Automaatilta haettavat polttonesteet
Identifierings- eller referensnummer som den upphandlande enheten försett handlingarna med
239467
Kort beskrivning av upphandlingen

Sastamalan kaupungin (=tilaaja) tarjouspyyntö koskien polttonesteitä. Kilpailutuksen kohteena ovat automaateista tankattavat polttonesteet dieselöljy ja bensiini. Tarjoaja voi tarjota myös polttoöljyä. Sopimusaika on 1.11.2019-31.10.2023. Hankinnan arvo on n. 110 000 euroa. Hankinnan arvo ylittää hankintalain § 25 mukaisen kansallisen kynnysarvon. Hankintaan sovelletaan hankintalakia. Tarjouskilpailun perusteella valitaan kullekin alueelle yksi toimittaja, jolta polttonesteitä haetaan. Alueet: Vammala, Kiikka-Keikyä, Kiikoinen, Suodenniemi, Mouhijärvi (sis. Karkku), Punkalaidun. Ko. alueilla sijaitsevat toimintayksiköt hakevat tarvitsemansa polttonesteet pääasiassa alueellaan toimivalta jakelijalta. Mikäli jollain alueella ei jätetä yhtään hyväksyttävää tarjousta, käyttävät kyseisen alueen toimintayksiköt muiden alueiden jakelijoita. Tarjouksenaan toimittaja jättää alennuksen (snt/ltr) bensiinistä ja dieselöljystä (yksi alennus molempiin) sekä muista aiheutuvista kuluista. Lisäksi tarjoaja voi jättää erillisen tarjouksen polttoöljystä kohteisiin Vammala ja Mouhijärvi. Tarjouksen tulee perustua maksukortin käyttämiseen. Tarjouksessa tulee eritellä kaikki kustannukset, joita maksukortin käytöstä syntyy. Tarjoushinta lasketaan kullekin alueelle erikseen kuukausittaiseksi kokonaishinnaksi käyttäen arvioitua maksukorttimäärää sekä polttonesteiden ostomäärää. Suurin osa tilaajan dieselöljyn ja polttoöljyn hankinnasta tapahtuu erillisen sopimuksen kautta suoraan tilaajan omiin säiliöihin. Näiden tuotteiden osalta tämä hankinta on luonteeltaan täydentävä. Tilaaja hankkii tällä hetkellä kaiken tarvitsemansa bensiinin jakeluasemilta. Tilaaja varaa itselleen mahdollisuuden siirtyä myös bensiinin osalta dieselöljyä ja polttoöljyä vastaavaan hankintamalliin. Alueet määräytyvät postinumeroiden mukaan. Vammala: 38130, 38140, 38200, 38210, 38220, 38250, 38270, 38280, Kiikka-Keikyä: 32730, 32740, 38300 Kiikoinen: 38360 Mouhijärvi: 38100, 38120, 38420, 38460, 38470 Suodenniemi: 38510 Punkalaidun: 31810, 31850, 31900, 31930, 31950, 31970,

Upphandlingen överstiger tröskelvärden enligt 25 § i upphandlingslagen
Ja
Huvudföremål
Huvudordlista
Bränslen. (09100000-0)
Ort där upphandlingen huvudsakligen genomförs
Lounais-Pirkanmaan seutu (S068)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
1.12.2019 - 30.11.2023

Upphandlingsförfarande

Upphandlingsförfarande
Öppet förfarande
Upphandlingskontraktet sluts utifrån ett ramavtal som upprättats
Ja
Vid konkurrensutsättning av upphandlingen tillämpas elektronisk auktion
Nej
Delanbud accepteras
Ja
Alternativa anbud accepteras
Nej
Upphandlingen reserveras för arbetscentraler/genomförs inom ramen för arbetsprogram
Nej

Bedömning av kandidaters och anbudsgivares lämplighet

Jämförelsegrund för totalekonomisk fördelaktighet
Mest fördelaktiga kostnader
Sista datum för mottagande av anbud och anbudsansökningar
21.10.2019 9.00

Information om sökande av ändring

Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn Markkinaoikeus
Gatuadress Radanrakentajantie 5
Postnummer 00520
Postanstalt Helsinki
Land Finland
Telefon +358 295643300
E-postadress markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax +358 295643314
Internetadress http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Tillbaka