«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Upphandlingsannons:
Mariehamn stad : Kollektivtrafik i Marihamns stad 2020-23

04.09.2019 16:30
Meddelandenummer i HILMA: 2019-018133
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 171-417884
Anbud 24.10.2019 senast under adress:

https://www.e-avrop.com/aland/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=46782

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Mariehamn stad
Nationellt registreringsnummer:0205071-4
Postadress:Elverksgatan 1
Postnummer:22100
Ort:Mariehamn
Land:Finland
Telefon:+358 4575483045
E-post:Jouni.Huhtala@mariehamn.ax
Nuts-kod:Ahvenanmaa (FI2)
Allmän adress: (URL)http://www.mariehamn.ax/

I.3) Kommunikation

Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: (URL)

Adress: (URL) https://www.e-avrop.com/aland/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=46782

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas
elektroniskt via: (URL)https://www.e-avrop.com/aland/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=46782

till ovannämnda adress (avsnitt I.1)

I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Kollektivtrafik i Marihamns stad 2020-23
Referensnummer:
MHSTAD/455/2018
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Vägtransporter. (60100000-9)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Upphandlingen avser kollektivtrafik med buss i Mariehamns stad under perioden 1.6.2020 – 31.5.2023, samt en option om förlängning med ytterligare två år. Den upphandlade kollektivtrafiken omfattar dels bastrafik och sommartrafik, dels tilläggstrafik som staden kan beställa genom utnyttjande av tilläggsoptioner. Infrastruktursektorn, är huvudman för kollektivtrafiken i Mariehamn. Stadens målsättning är att utveckla en miljövänlig och serviceinriktad kollektivtrafik.

I dagsläget omfattar kollektivtrafiken två slingor. Säsongsmässigt indelas trafiken i en vinter- och en sommartidtabell där säsongerna följer skolornas terminer.

II.1.5) Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 1900000 EUR
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Vägtransporter. (60100000-9)
Kollektivtrafik på väg. (60112000-6)
II.2.3) Plats för utförande
Ahvenanmaa (FI2)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen avser kollektivtrafik med buss i Mariehamns stad under perioden 1.6.2020 – 31.5.2023, samt en option om förlängning med ytterligare två år. Den upphandlade kollektivtrafiken omfattar dels bastrafik och sommartrafik, dels tilläggstrafik som staden kan beställa genom utnyttjande av tilläggsoptioner. Infrastruktursektorn, är huvudman för kollektivtrafiken i Mariehamn. Stadens målsättning är att utveckla en miljövänlig och serviceinriktad kollektivtrafik.

I dagsläget omfattar kollektivtrafiken två slingor. Säsongsmässigt indelas trafiken i en vinter- och en sommartidtabell där säsongerna följer skolornas terminer.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6) Uppskattat värde
1900000 EUR
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
eller Start / Slut:31.5.2020 - 30.5.2025
Detta kontrakt kan förlängasja
Beskrivning av förlängning::

Förlängning med en option två år 1.6.2023 - 31.5.2025.

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Tilläggsoptioner:

1. En extra buss euro per timme

2. Lördagar under kalenderåret, euro per lördag

3. Tvåtimmars biljett, euro per år för bastrafik och sommartrafik

4. Tvåtimmars biljett, euro per timme för optioner.

Ändring av timmar/kilometrar:

1. Vardagar samt lördagar från kl. 07:00 till 18:00

euro/h

euro/km

2. Vardagar från kl. 18:00 till 22:00

euro/h

euro/km

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande

III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.2) Sista datum för mottagande av intresseanmälningar
24.10.2019
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
svenska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 23.12.2019
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum:25.10.2019 08:00
Plats: Elverksgatan 1 Mariehamn

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Marknadsdomstolen
Postadress:Banbyggarvägen 5
Postnummer:00520
Ort:Helsingfors
Land:Finland
Telefon:+358 29-5643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 29-5643314
Internetadress:http://www.markkinaoikeus.fi
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
4.9.2019
«« Tillbaka