«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Förhandsannons (Förkorta tidsfristen för mottagandet av anbud):
Pöytyän kunta : Elisenvaaran yhtenäiskoulun ja lukion pääurakka

06.09.2019 16:30
Meddelandenummer i HILMA: 2019-018110
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 173-421223

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
direktiv 2014/24/EU
Syftet med detta meddelande är att förkorta tidsfristen för mottagandet av anbud
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Pöytyän kunta
Nationellt registreringsnummer:1929519-5
Postadress:Kehityksentie 6
Postnummer:21800
Ort:Kyrö
Land:Finland
Kontaktperson:Tarmo Rantanen
Telefon:+358 500820415
E-post:kunta@poytya.fi
Nuts-kod:Pöytyä (K636)
Allmän adress: (URL)www.poytya.fi

I.3) Kommunikation

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas
elektroniskt via: (URL) www.hankintailmoitukset.fi
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regionalt eller lokalt organ
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål (förhandsinformation)

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Elisenvaaran yhtenäiskoulun ja lukion pääurakka
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Anläggningsarbete. (45000000-7)
II.1.3) Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4) Kort beskrivning:

Hankintaan sisältyy Kyrön taajamassa sijaitsevan Elisenvaaran yhtenäiskoulun ja lukion pääurakka.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Pöytyä (K636)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Kyrön taajamassa sijaitsevan Elisenvaaran yhtenäiskoulun ja lukion pääurakka (rakennustekniset työt), johon sisältyy:

-purku-urakka

-uudisosa n. 6000 brm2

-saneeraus n. 500 brm2

-piha-alueiden rakenteet

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6) Uppskattat värde
12000000 EUR
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
eller Start / Slut:28.2.2020 - 30.12.2022
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.3) Beräknat datum för offentliggörande av upphandlingsmeddelande:
2.12.2019

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande

III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister

En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Ilmoitetaan myöhemmin julkaistavassa hankintailmoituksessa.

III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning

En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

Ilmoitetaan myöhemmin julkaistavassa hankintailmoituksessa.

Eventuella minimistandardnivåer:

Ilmoitetaan myöhemmin julkaistavassa hankintailmoituksessa.

III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap

En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

Ilmoitetaan myöhemmin julkaistavassa hankintailmoituksessa.

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
6.9.2019
«« Tillbaka