«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Annons i efterhand:
Sotkamon kunta : Sotkamon koulukuljetukset

04.09.2019 16:30
Meddelandenummer i HILMA: 2019-018096
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 171-418260

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Sotkamon kunta
Nationellt registreringsnummer:0189766-5
Postadress:Markkinatie 1
Postnummer:88600
Ort:Sotkamo
Land:Finland
Kontaktperson:Juhani Määttä
Telefon:+358 86155811
E-post:juhani.maatta@sotkamo.fi
Fax:+358 861558120
Nuts-kod:Sotkamo (K765)
Allmän adress: (URL)http://www.sotkamo.fi
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Sotkamon koulukuljetukset
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Vägtransporter. (60100000-9)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Koulukuljetukset Sotkamon kunnan alueella.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 2920000.00 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Sotkamo (K765)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Sotkamon kunnan esiopetuksen, perusopetuksen ja lukiolaisten linja-autoreittien ulkopuolisia koulukuljetuksia.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grund
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Sopimusta voidaan jatkaa erillisellä päätöksellä yhdellä lisävuodella 1.8.2021 – 31.7.2022.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 084-200964

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
Sotkamon koulukuljetukset

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
5.8.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:4
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag:4
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder:0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU:0
Antal anbud som mottagits i elektronisk form:4
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Sotkamon Taksikeskus Oy
Nationellt registreringsnummer:0968827-8
Postnummer:88600
Ort:Sotkamo
Land:Finland
Nuts-kod:Sotkamo (K765)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:2920000.00 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
3.9.2019
«« Tillbaka