«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Annons i efterhand:
Väylävirasto : Vuosaaren meriväylän ja sataman syventäminen / Rakennussuunnittelu

11.09.2019 16:30
Meddelandenummer i HILMA: 2019-018089
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 176-429158

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Väylävirasto
Nationellt registreringsnummer:1010547-1
Postadress:PL 33 (Opastinsilta 12 A)
Postnummer:00521
Ort:Helsinki
Land:Finland
Kontaktperson:Seppo Paukkeri
E-post:seppo.paukkeri@vayla.fi
Nuts-kod:Helsinki (K091)
Allmän adress: (URL)www.vayla.fi
Mer kontaktinformation (om man använder gemensam upphandling)

Beställare (de upphandlande myndigheterna som deltar)

Officiellt namn:Helsingin Satama Oy
Nationellt registreringsnummer:2630555-8
Postadress:PL 197
Postnummer:00141
Ort:Helsinki
Land:Finland
E-post:port.helsinki@portofhelsinki.fi
Nuts-kod:Helsinki (K091)
Allmän adress: (URL)www.portofhelsinki.fi
I.2) Gemensam upphandling
Kontraktet inbegriper gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Statligt organ eller förbundsorgan
I.5) Huvudsaklig verksamhet
väylien hallinnointi, ylläpito ja kehittäminen

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Vuosaaren meriväylän ja sataman syventäminen / Rakennussuunnittelu
Referensnummer:
VÄYLÄ/4107/02.01.00/2019
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Byggtekniska konsulttjänster och rådgivning. (71318000-0)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Vuosaaren meriväylän ja sataman syventäminen, rakennussuunnittelu.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 224650 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Helsinki (K091) , Sipoo (K753)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Vuosaaren meriväylän ja sataman ympäristö. Hankintojen valmisteluvaiheessa myös Helsinki.

Sipoo
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Vuosaaren meriväylän ja sataman syventämishankkeen rakennussuunnittelu. Optiona suunnittelun työmaapalvelu hankkeen rakennusvaiheessa.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grund
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Hankintaan sisältyy optiona rakennusvaiheen suunnittelun työmaapalvelu.

II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: ja
Projektnummer eller referens: Hankkeelle on myönnetty EU:n CEF-tukea (Connecting Europe Facility).

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 117-287397

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
Vuosaaren meriväylän ja sataman syventäminen, rakennussuunnittelu

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
14.8.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Meritaito Oy
Nationellt registreringsnummer:2302565-7
Ort:Turku
Land:Finland
Nuts-kod:Turku (K853)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen:224650 EUR
Kontraktets/delens totala värde:224650 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
11.9.2019
«« Tillbaka