«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Sociala tjänster och andra särskilda tjänster - offentliga kontrakt (Meddelande om tilldelning av kontrakt):
Savonlinnan kaupunki : KESKEYTYSILMOITUS Työterveyshuoltopalvelut

04.09.2019 16:30
Meddelandenummer i HILMA: 2019-018080
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 171-418516

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
Meddelande om tilldelning av kontrakt
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Savonlinnan kaupunki
Nationellt registreringsnummer:0166906-4
Postadress:Olavinkatu 27
Postnummer:57130
Ort:Savonlinna
Land:Finland
Kontaktperson:Virve Silvennoinen
Telefon:+358 444174985
E-post:virve.silvennoinen@savonlinna.fi
Nuts-kod:Savonlinnan seutu (S103)
Allmän adress: (URL)http://www.savonlinna.fi
Mer kontaktinformation (om man använder gemensam upphandling)

Beställare (de upphandlande myndigheterna som deltar)

Officiellt namn:Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Nationellt registreringsnummer:0215925-0
Postadress:PL 111
Postnummer:57101
Ort:Savonlinna
Land:Finland
E-post:virve.silvennoinen@savonlinna.fi
Nuts-kod:Savonlinnan seutu (S103)
Allmän adress: (URL)http://www.sosteri.fi
I.2) Gemensam upphandling
Kontraktet inbegriper gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
KESKEYTYSILMOITUS Työterveyshuoltopalvelut
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Hälsovårdstjänster. (85100000-0)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Hankinnan kohteena ovat Savonlinnan kaupungin ja Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän henkilöstön työterveyshuoltopalvelut sekä kunnan järjestämisvastuun edellyttämällä tavalla lakisääteinen ennaltaehkäisevä työterveyshuolto Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän alueella toimiville työnantajayrityksille, yrittäjille, maatalousyrittäjille ja omaa työtään tekeville. Palvelut hankitaan 1.6.2019 alkaen yhdeltä palveluntuottajalta. Sopimuskauden alkamispäivä on tavoitteellinen ja alustava ja se täsmentyy neuvottelujen edetessä. Sopimus tullaan solmimaan toistaiseksi voimassaolevana tilaajan kuuden (6) kuukauden ja palveluntuottajan kahdentoista (12) kuukauden irtisanomisajalla. Hankintamenettelynä käytetään osallistumispyynnössä kuvattua neuvottelumenettelyä. Tämä ilmoitus on osallistumispyyntö, jolla pyydetään ehdokkaita jättämään osallistumishakemus neuvottelumenettelyyn.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Savonlinnan seutu (S103)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Hankinnan kohteena ovat Savonlinnan kaupungin ja Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän henkilöstön työterveyshuoltopalvelut sekä kunnan järjestämisvastuun edellyttämällä tavalla lakisääteinen ennaltaehkäisevä työterveyshuolto Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän alueella toimiville työnantajayrityksille, yrittäjille, maatalousyrittäjille ja omaa työtään tekeville. Palvelut hankintaan 1.6.2019 alkaen yhdeltä palveluntuottajalta. Sopimus tullaan solmimaan toistaiseksi voimassaolevana tilaajan kuuden (6) kuukauden ja palveluntuottajan kahdentoista (12) kuukauden irtisanomisajalla.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Förfaranden som innefattar förhandling

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 019-041658

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
KESKEYTYSILMOITUS Työterveyshuoltopalvelut

V.1) Upplysningar om utebliven tilldelning

Kontraktet/delen har inte tilldelats
Andra orsaker (avbrutet förfarande)

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Hankintamenettely on keskeytetty. Keskeytyksen syy: Osallistumispyynnössä ilmoitettu referenssivaatimuksen rajoitusehto on ollut epäselvä ja tulkinnanvarainen. Osallistumispyynnössä referenssin lähipiiriä koskevaa vaatimusta ei ole määritelty riittävän tarkasti niin, että siitä kävisi yksiselitteisesti ilmi mitä tässä yhteydessä tarkoitetaan ”lähipiirillä, määräysvallalla ja huomattavalla vaikutusvallalla” ja minkä lainsäädännön tai vaatimusten mukaan vaatimusten täyttymistä tullaan arvioimaan. Referenssivaatimus ei ole ollut tarkoituksenmukainen ja riittävän selkeä niin, että ehdokkaat olisivat voineet osallistumishakemusvaiheessa arvioida, kuinka kyseinen vaatimus täyttyy ja minkälaiset referenssikohteet ovat hyväksyttävissä tämän vaatimuksen osalta. Kyseistä virhettä ei voida korjata muutoin kuin keskeyttämällä hankintamenettely julkisista hankinnoista annetun lain (1397/2016) 125 §:n 1 mom. mukaisesti.

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
3.9.2019
«« Tillbaka