«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Annons i efterhand:
Finnish Transport and Communications Agency : LiDAR hydrographic surveys in the Finnish Archipelago

05.09.2019 16:30
Meddelandenummer i HILMA: 2019-018075
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 172-420513

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Finnish Transport and Communications Agency
Nationellt registreringsnummer:FI29247533
Postadress:PO Box 320 (Opastinsilta 12 A, Helsinki)
Postnummer:00059
Ort:TRAFICOM
Land:Finland
Kontaktperson:Seppo Mäkinen
Telefon:+358 295346747
E-post:seppo.makinen@traficom.fi
Nuts-kod:Suomi (FI)
Allmän adress: (URL)http://www.traficom.fi
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Statligt organ eller förbundsorgan
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Transport safety and communication security

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
LiDAR hydrographic surveys in the Finnish Archipelago
Referensnummer:
TRAFICOM / 118051 / 02.03.01 / 2019
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Hydrografiska mätningar. (71353100-8)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Hydrographic LiDAR surveys in the Gulf of Finland and Archipelago Sea, combining about 4000 km² (includiing options). Work to be performed to IHO S-44 and FSIS-44 Order 1a standards.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 2488000.00 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Batymetriska undersökningar. (71351923-2)
II.2.3) Plats för utförande
Manner-Suomi (FI1)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Gulf of Finland and Achipelago Sea, east and west of Hanko peninsula.

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Hydrographic surveying services in the invitation to tender specified methods, areas, data processing and deliveries as specified in the invitation to tender documentation. The hydrographic surveys are to be performed with a professinal quality LiDAR system and in a professional manner. The prequalification is stated in this invitation to tender. All Tenderers, that will fulfill the required qualification are considered as eligible service providers with sufficient quality. The Buyer will study the Tenders based on the requirements and may ask further clarifications. The price is then the decisive factor on choosing the winning Tender.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grund
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

If needed small additional LiDAR surveys in the vicinity of the contracted areas, based on option 5 conditions.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 088-211307

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
LiDAR hydrographic surveys in the Finnish Archipelago

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
20.8.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:4
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag:3
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder:2
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU:0
Antal anbud som mottagits i elektronisk form:4
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Meritaito Oy
Nationellt registreringsnummer:2302565-7
Postadress:PL 135
Postnummer:00161
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 207030300
E-post:info@meritaito.fi
Nuts-kod:Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Internetadress:http://www.meritaito.fi
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:2488000.00 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Options shall be valid for the Contractor and available for 4 months after signing the contract. Options are included into the main contract.

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:The Market Court (Markkinaoikeus)
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
3.9.2019
«« Tillbaka