«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Förhandsannons:
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri : Kutsu markkinakartoitukseen liittyen Akateeminen Simulaatiokeskus HYKS toiminnan kehittämiseen sekä laitteiden ja tilojen varustamiseen

06.09.2019 16:30
Meddelandenummer i HILMA: 2019-018057
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 173-422179

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
direktiv 2014/24/EU
Detta meddelande är endast för förhandsinformation (till exempel begäran om information)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
Nationellt registreringsnummer:1567535-0
Postadress:PL 750
Postnummer:00029
Ort:HUS
Land:Finland
Kontaktperson:Tomi Kauppinen
Telefon:+358 503673310
E-post:tomi.kauppinen@hus.fi
Nuts-kod:Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Allmän adress: (URL)www.hus.fi

I.3) Kommunikation

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

I.4) Typ av upphandlande myndighet
Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Hälso- och sjukvård

Avsnitt II: Föremål (förhandsinformation)

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Kutsu markkinakartoitukseen liittyen Akateeminen Simulaatiokeskus HYKS toiminnan kehittämiseen sekä laitteiden ja tilojen varustamiseen
Referensnummer:
MARKKINAKARTOITUS
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Finans- och försäkringstjänster. (66000000-0)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

HUOM! TÄMÄ EI OLE HANKINTAILMOITUS TAI TARJOUSPYYNTÖ!

Markkinakartoituskutsun tarkoituksena on löytää sopiva palvelumalli, jolla a) voidaan toteuttaa Akateemisen Simulaatiokeskuksen laitevarustelu ja b) voidaan jatkuvasti kehittää Akateemisen Simulaatiokeskuksen toimintaa.

Markkinakartoitus ei sido ketään siihen osallistuvaa tahoa. Markkinakartoituksella on tarkoitus selvittää hankinnan toteuttamiseen ja hankintaan liittyviä teknisiä, taloudellisia ja toiminnallisia seikkoja. Kaikkia markkinakartoituksessa käytettäviä toimittajien tietoja käsitellään luottamuksellisesti pelkästään hankinnan suunnittelussa.

Markkinakartoitukseen vastaamatta jättäminen ei estä mahdolliseen tarjouskilpailuun osallistumista, eikä osallistuminen vaikuta toimittajan asemaan varsinaisessa tarjouskilpailussa.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Finans- och försäkringstjänster. (66000000-0)
II.2.3) Plats för utförande
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Akateeminen Simulaatiokeskus HYKS

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Markkinakartoituksella haetaan palvelumallia Akateemisen simulaatiokeskuksen laiteverustelun toteuttamiseen ja rahoittamiseen

II.2.14) Kompletterande upplysningar:

Markkinakartoituksen neuvotteluaikatauluja voidaan suunnitella jo ennen osallistumishakemusten määräaikaa. Toimittajia pyydetään olemaan yhteydessä hankesuunnittelija Sari Rantaan/ sari.ranta@hus.fi ajankohdan sopimiseksi. Tapaamiset järjestetään Meilahden sairaala-alueella ja tarkempi paikka sekä keskustelujen agenda ilmoitetaan myöhemmin. Ilmoittautumiset pyydetään 27.9.2019 mennessä

II.3) Beräknat datum för offentliggörande av upphandlingsmeddelande:
7.9.2019

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Akateeminen Simulaatiokeskus perustettiin 2015 hallinnoimaan Hyksin simulaatioresursseja (tilat ja laitteet). Perustavoitteena on, että laitteet ja tilat saadaan tehokkaaseen koulutuskäyttöön. Akateemista Simulaatiokeskusta hallinnoiva yksikkö TutKA (Tutkimus- koulutus ja asiantuntijapalvelut) on yksi Leikkaussalit, kivunhoito- ja tehohoidon linjoista. Linjaa johtaa osastonylilääkäri, dosentti Sinikka Münte.

Akateemisen Simulaatiokeskuksen simulaatiotiloja Hyksissä on yhteensä 430m2. Tiloja on myös Töölön sairaalassa, Peijaksen sairaalassa, Naistenklinikan L-siivessä, Meilahden tornisairaalan P-kerroksessa, Uudessa Lastensairaalassa ja tulevassa Siltasairaalassa.

Simulaatiotiloissa järjestettäviin koulutuksiin osallistuu aina simulaatiokoulutuksen käynyt terveydenhuollon ammattilainen. Noin 70% toiminnasta on Hyksin oman henkilökunnan koulutusta, mutta simulaatiokoulutuksille on kysyntää laajemmaltikin ERVA-alueen erikoissairaanhoidossa ja muissa toimintayksiköissä.

Alla olevasta linkistä löytyy lisätietoa Akateemisen Simulaatiokeskuksen toiminnasta:

https://www.hus.fi/ammattilaiselle/akateeminen-simulaatiokeskus/Documents/Simulaatiokeskuksen%20printtiesite%202017.pdf

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
6.9.2019
«« Tillbaka