«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Annons i efterhand:
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä / HUS Logistiikka : IBM-tuotteiden ja -palveluiden jälleenmyynti sekä siihen liittyvät jälleenmyyjän palvelut HUSille

04.09.2019 16:30
Meddelandenummer i HILMA: 2019-018053
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 171-417994

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä / HUS Logistiikka
Nationellt registreringsnummer:1567535-0
Postadress:PL 441 (Uutistie 5, 01770 Vantaa)
Postnummer:00029
Ort:HUS
Land:Finland
Kontaktperson:Kaisa Lindholm
E-post:kaisa.lindholm@hus.fi
Nuts-kod:Suomi (FI)
Allmän adress: (URL)http://www.hus.fi
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Hälso- och sjukvård

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
IBM-tuotteiden ja -palveluiden jälleenmyynti sekä siihen liittyvät jälleenmyyjän palvelut HUSille
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd. (72000000-5)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Pyydämme tarjousta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti IBM-tuotteiden ja -palveluiden jälleenmyynnistä sekä siihen liittyvistä jälleenmyyjän palveluista. HUSin tavoitteena on hankkia IBM-tuotteiden ja -palveluiden käyttöoikeudet ja niiden tarvitsemat ylläpidot HUSin palvelin-, pilvi- ja päätelaiteympäristöön sekä asiantuntijapalvelut tekemällä tarvittavat sopimukset IBM:n ja valitun jälleenmyyjän kanssa.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 5000000.00 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Datorstöd och rådgivningstjänster. (72600000-6)
II.2.3) Plats för utförande
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Hankinnan perusteella hankitaan käyttöoikeuksia ja palveluita HUSille sekä sen tytär- ja osakkuusyhteisöille. Hankinta koskee myös HUSin tai sen sijaan tulevan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistuksessa tai vastaavassa uudistuksessa päätettävän uuden organisaation tulevaa laajuutta sekä sen tytär- ja osakkuusyhteisöjä. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistuksesta tai muista sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevista uudistuksista, päätöksistä tai sopimuksista saattaa seurata, että sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiot muuttuvat Etelä-Suomen alueella. Hankinnan perusteella tehtävä sopimus kattaa koko HUSin tai sen sijaan tulevan organisaation toimialueen ja toiminnat myös toimialueen ja/tai toimintojen laajentuessa. HUSin tarvitsemat tuotteet ja niiden ylläpidot sisältyvät pääosin IBM PassportAdvantage -sopimuksen kattamiin Cloud- ja Onpremise-palveluihin. Tarvittaessa voidaan solmia muita IBM-sopimuksia.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grund
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Sopimusta voidaan jatkaa toistaiseksi voimassaolevana.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2.14) Kompletterande upplysningar:

HUS on harkinnut hankinnan kohteen jakamista osiin hankintalain (1397/2016) 75 §:n mukaisesti, mutta katsonut tarkoituksenmukaisen hankintakokonaisuuden toteuttamiseksi tarpeelliseksi toteuttaa hankinta tarjouspyynnön mukaisella tavalla.

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 076-181130

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
IBM-tuotteiden ja -palveluiden jälleenmyynti sekä siihen liittyvät jälleenmyyjän palvelut HUSille

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
28.6.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:3
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag:2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Atea Finland Oy
Nationellt registreringsnummer:0919156-0
Ort:Vantaa
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:5000000.00 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

VAIHTOEHTOISET JA RINNAKKAISET TARJOUKSET Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Rinnakkaiset tarjoukset eivät ole sallittuja. ALIHANKINTA Tarjoaja voi käyttää alihankkijoita. Tarjoaja vastaa alihankkijan työstä kuin omastaan suhteessa hankintayksikköön. Hankintayksikkö allekirjoittaa hankintasopimuksen vain tarjouksen jättäneen yrityksen kanssa. Hankinnan tuottamisessa käytettävät alihankkijat on nimettävä. Nimetyistä alihankkijoista on annettava seuraavat tiedot: Alihankkija yrityksen virallinen nimi ja Y-tunnus Alihankkijan rooli hankinnassa Yhteystiedot (ml. maa, mikäli muu kuin Suomi) Alihankkijaa koskevat tiedot tulee antaa erillisellä liitteellä, joka ladataan osaksi tarjousta ja liite tulee nimetä "Alihankkijan tiedot". Nimetyt alihankkijat katsotaan tarjoajan resursseiksi. Siksi tarjoajien on sitouduttava siihen, että tarjouksessa nimetyt alihankkijat ovat käytettävissä hankinnan toteuttamiseen, mikäli tarjoaja tulee valituksi. Voittajaksi valitun tarjoajan on toimitettava suoraan palvelun tuottamiseen osallistuvista alihankkijoista vastaavat todistukset ja selvitykset kuin tässä lomakkeessa on vaadittu, ennen hankintasopimuksen allekirjoitusta. RYHMITTYMÄ Ryhmittymänä tarjoaminen on sallittua. Ryhmittymän on kyettävä viimeistään sopimuksen allekirjoitushetkellä osoittamaan yksi organisaatio, joka hoitaa kaiken yhteydenpidon HUS Logistiikan kanssa. Kuitenkin kaikki ryhmittymän jäsenet yhdessä vastaavat sopimusvastuista allekirjoittamalla hankintasopimuksen. Ryhmittymän on sitouduttava siihen, että tarjouksessa nimetyt ryhmittymän jäsenet ovat käytettävissä hankinnan toteuttamiseen, mikäli ryhmittymä tulee valituksi. Em. sitoumus velvoittaa erityisesti, koska ryhmittymän kaikkien jäsenten resurssit ja tiedot vaikuttavat kelpoisuusvaatimuksiin. Jos tarjous tehdään ryhmittymänä, niin ryhmittymän jäsenten tiedot tulee ilmoittaa ESPD-lomakkeen kohdassa A.

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
3.9.2019
«« Tillbaka