«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Meddelande om frivillig förhandsinsyn (Allmän upphandling):
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä : Sosiaalihuollon lifecare

04.09.2019 16:30
Meddelandenummer i HILMA: 2019-018048
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 171-418470

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Nationellt registreringsnummer:0243096-0
Postadress:Hanneksenrinne 7
Postnummer:60220
Ort:Seinäjoki
Land:Finland
Telefon:+358 504744532
E-post:terhi.peltola@epshp.fi
Nuts-kod:Länsi-Suomi (FI19)
Allmän adress: (URL)www.epshp.fi
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Offentligrättsligt organ
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Hälso- och sjukvård

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Sosiaalihuollon lifecare
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd. (72000000-5)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Sosiaalihuollon lifecare järjestelmän hankinta

Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 962649 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Programvara och informationssystem. (48000000-8)
II.2.3) Plats för utförande
Länsi-Suomi (FI19)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (EPSHP) on mukana UNA-Kaarihankkeessa, johon kuuluu muun muassa sosiaalitoimen järjestelmäkokonaisuus. Sosiaalitoimen järjestelmäkokonaisuus Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin aluetta varten tullaan kilpailuttamaan UNA - Kaarihankkeen kokonaisuuden osana. Kilpailutuksen valmistelu on jo aloitettu.

Nyt hankittavalla järjestelmällä on tarkoitus hoitaa hankinnan väliaikainen järjestäminen. Hankinta tehdään siihen saakka, kunnes UNA-Kaarihankkeen mukainen järjestelmä saadaan kilpailutuksen mukaisesti käyttöönotettua. Kyseessä on maakunnassa käytössä olevan järjestelmän laajentaminen. Hankinta toteutetaan Etelä-Pohjanmaan alueen käyttöön, pois lukien Seinäjoen kaupunki.

II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Tilldelning av kontrakt utan att ett meddelande om upphandling först offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning, i de fall som räknas upp nedan

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej

Avsnitt V: Tilldelning av kontrakt/koncessioner

Benämning på upphandlingen:
Sosiaalihuollon lifecare

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för ingåendet av kontraktet/beslutet om tilldelning av koncession:
3.9.2019
V.2.2) Information om anbuden
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Tieto Finland Oy
Nationellt registreringsnummer:19623611
Ort:Espoo
Land:Finland
Nuts-kod:Etelä-Suomi (FI1C)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:962648 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
4.9.2019

Bilaga D1 - Allmän upphandling

2. Annan motivering till att kontrakt tilldelats utan att ett meddelande om upphandling först offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning

Kontraktet ligger utanför direktivets tillämpningsområde

3. Förklaring

Hankintalain 40 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan hankintayksikkö voi tehdä suorahankinnan, jos teknisestä tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvästä syystä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan; lisäedellytyksenä on, että järkeviä vaihtoehtoisia tai korvaavia ratkaisuja ei ole, eikä kilpailun puuttuminen johdu hankinnan ehtojen keinotekoisesta kaventamisesta;

«« Tillbaka