«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Annons i efterhand:
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä : Viestintätoimistopalvelut HUSille

03.09.2019 16:30
Meddelandenummer i HILMA: 2019-018031
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 170-416114

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Nationellt registreringsnummer:1567535-0
Postadress:PL 441 (Uutistie 5, 01770 Vantaa)
Postnummer:00029
Ort:HUS
Land:Finland
Kontaktperson:Kaisa Lindholm
E-post:kaisa.lindholm@hus.fi
Nuts-kod:Manner-Suomi (FI1)
Allmän adress: (URL)http://www.hus.fi
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Sairaanhoitopiiri
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Hälso- och sjukvård

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Viestintätoimistopalvelut HUSille
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Företagstjänster: lagstiftning, marknadsföring, rådgivning, rekrytering, tryckning och säkerhet. (79000000-4)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän (HUS) vastuulla on Suomen suurin sairaanhoitopiiri. Se tuottaa palveluja n. 1,6 miljoonalle asukkaalle. Kuntayhtymän liikevaihto on n. 2 miljardia euroa ja sillä on yli 25 000 työntekijää. HUS etsii yhteistyökumppaneita viestinnän tarpeisiin. Kumppaneilla on oltava kyky suunnitella ja toteuttaa eri kanavissa viestintää kertaluonteisesti tai pidemmällä aikavälillä. Tarjottavien viestintätoimistopalvelujen tulee soveltua kaikkien tulosalueiden ja yksiköiden käyttöön. Hankinta toteutetaan puitejärjestelynä.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 600000.00 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Reklam och marknadsföring. (79340000-9)
II.2.3) Plats för utförande
Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Hankinnan kohteena ovat viestintätoimistopalvelut, joita HUS-kuntayhtymän tulosalueet ja yksiköt tilaavat omien tarpeidensa mukaan sopimuskauden aikana. Viestintätoimistopalvelun toimeksiannot voivat sisältää muun muassa: * viestinnän konsultointia ja suunnittelua * media- ja esiintymisvalmennuksia, viestintäkoulutusta * mediaviestintää * talousviestintää * julkaisuja * verkkoviestintää * sosiaalisen median koulutusta, konsultointia ja toteutusta * viestintään liittyvää tutkimustoimintaa * vaikuttajaviestintää * kriisiviestintää * kansainvälistä viestintää * graafista suunnittelua

II.2.5) Tilldelningskriterier
GrundViktning:
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Laatupisteet50
Pris 50
II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Optiokausi 1+1.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem

Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 224-512836

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
Viestintätoimistopalvelut HUSille

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
15.5.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:13
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag:11
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: ja
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Avidly Marketing Oy
Nationellt registreringsnummer:1559092-0
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
Officiellt namn:Pohjoisranta Burson-Marsteller Oy
Nationellt registreringsnummer:1013826-5
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag nej
Officiellt namn:Hill and Knowlton Finland Oy
Nationellt registreringsnummer:0114710-0
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag nej
Officiellt namn:Oy SEK Ab
Nationellt registreringsnummer:0115535-4
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:600000.00 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
3.9.2019
«« Tillbaka