«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Upphandlingsannons:
Hämeen poliisilaitos : Vainajien kuljetukset, Hämeen poliisilaitos

03.09.2019 16:30
Meddelandenummer i HILMA: 2019-018030
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 170-415629
Anbud 07.10.2019 klo 13.00 senast under adress:

https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=234654&tpk=9f041046-527e-4598-b319-f7a199087ffa

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Hämeen poliisilaitos
Nationellt registreringsnummer:2288666-6
Postadress:Esikuntakatu 4
Ort:Lahti
Land:Finland
Kontaktperson:Hansel Oy, Satu Salminen
Telefon:+358 294444227
E-post:kilpailutus@hansel.fi
Nuts-kod:Etelä-Suomi (FI1C)
Allmän adress: (URL)https://www.poliisi.fi/hame

I.3) Kommunikation

Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: (URL)

Adress: (URL) https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas
elektroniskt via: (URL)https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=234654&tpk=9f041046-527e-4598-b319-f7a199087ffa
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Samhällsskydd och rättsskipning

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Vainajien kuljetukset, Hämeen poliisilaitos
Referensnummer:
POL-2019-16105
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Transporter (utom avfallstransport). (60000000-8), Av lik (ME03-4)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Hankinnan kohteena ovat poliisin tilaamat vainajien kuljetukset.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
Anbud får lämnas för:alla delar

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Päijät-Hämeen alue
Del nr:
1
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Transporter (utom avfallstransport). (60000000-8), Av lik (ME03-4)
II.2.3) Plats för utförande
Päijät-Häme (FI1C3)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Tarjouspyynnön kohteena ovat poliisin tilaamat vainajien kuljetukset Päijät-Hämeen alueella (Lahti, Hollola, Heinola, Nastola, Orimattila, Sysmä, Hartola, Padasjoki, Asikkala, Hämeenkoski, Kärkölä). Hankinnan kohteena ovat 1. Päivystyskuljetukset, joissa vainaja kuljetetaan vainajan sijaintipaikalta paikalliseen sairaalaan/terveysasemaan vainajien säilytystilaan, jossa on tilaa tai suoraan ruumiinavauspaikkaan. Huom! Kuljetus päivystyskuljetuksena suoraan ruumiinavauspaikkaan on poikkeustapaus, josta sovitaan paikallisesti erikseen. 2. Siirtokuljetukset, jossa vainaja kuljetetaan vainajien säilytyspaikasta ruumiinavauspaikkaan. 3. Paluukuljetukset, joissa vainaja kuljetetaan ruumiinavauspaikasta takaisin noutopaikkakunnalle tai toiselle paikkakunnalle saman osa-alueen sisällä. 4. Paluukuljetukset (jatkosiirtokuljetus), joissa vainaja kuljetetaan säilytyspaikasta takaisin sen alkuperäiselle lähtöpaikkakunnalle. Edellisellä sopimuskaudella päivystyskuljetuksia on ollut n. 500 kpl vuodessa. Edellisellä sopimuskaudella siirtokuljetuksia säilytyspaikasta ruumiinavauspaikkaan on ollut n. 500 kpl vuodessa ja paluukuljetuksia ruumiinavauspaikasta takaisin noutopaikkakunnalle tai toiselle paikkakunnalle saman osa-alueen sisällä n. 500 kpl vuodessa. Paluukuljetuksia (jatkosiirtokuljetuksia) säilytyspaikasta vainajan alkuperäiselle lähtöpaikkakunnalle on ollut n. 80 kpl vuodessa. Kuljetuksen tulee sisältää poliisin tai terveydenhuollon toimista johtuva odotusaika. Nykyisiltä palveluntuottajilta saadun tiedon mukaan Päijät-Hämeen alueella ei ole edellisellä sopimuskaudella ollut yli puoli tuntia kestäviä odotusaikoja. Edellisen sopimuskauden kuljetusmäärät kuvastavat arvoitua hankinnan ennakoitua hankintavolyymia, joka voi poiketa toteutuneesta.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grund
Pris
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader eller dagar:24 månader
Detta kontrakt kan förlängasja
Beskrivning av förlängning::

Sopimuksen kesto on 24 kuukautta, jonka jälkeen se jatkuu toistaiseksi voimassa olevana.

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Kanta-Hämeen alue
Del nr:
2
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Transporter (utom avfallstransport). (60000000-8), Av lik (ME03-4)
II.2.3) Plats för utförande
Kanta-Häme (FI1C2)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Tarjouspyynnön kohteena ovat poliisin tilaamat vainajien kuljetukset Kanta-Hämeen alueella (Hämeenlinna, Riihimäki, Janakkala, Hattula, Hausjärvi, Loppi, Forssa, Tammela, Jokioinen, Ypäjä, Humppila) Hankinnan kohteena ovat: 1. Päivystyskuljetukset, joissa vainaja kuljetetaan vainajan sijaintipaikalta paikalliseen sairaalaan/terveysasemaan vainajien säilytystilaan, jossa on tilaa tai suoraan ruumiinavauspaikkaan. Huom! Kuljetus päivystyskuljetuksena suoraan ruumiinavauspaikkaan on poikkeustapaus, josta sovitaan paikallisesti erikseen. 2. Siirtokuljetukset, jossa vainaja kuljetetaan vainajien säilytyspaikasta ruumiinavauspaikkaan. 3. Paluukuljetukset, joissa vainaja kuljetetaan ruumiinavauspaikasta takaisin noutopaikkakunnalle tai toiselle paikkakunnalle saman osa-alueen sisällä. 4. Paluukuljetukset (jatkosiirtokuljetus), joissa vainaja kuljetetaan säilytyspaikasta takaisin sen alkuperäiselle lähtöpaikkakunnalle. Edellisellä sopimuskaudella päivystyskuljetuksia on ollut n. 300 kpl vuodessa. Edellisellä sopimuskaudella siirtokuljetuksia säilytyspaikasta ruumiinavauspaikkaan on ollut n. 300 kpl vuodessa ja paluukuljetuksia ruumiinavauspaikasta noutopaikkakunnalle tai toiselle paikkakunnalle saman osa-alueen sisällä n. 300 kpl vuodessa. Paluukuljetuksia (jatkosiirtokuljetuksia) säilytyspaikasta vainajan alkuperäiselle lähtöpaikkakunnalle on ollut n. 50 kpl vuodessa. Kuljetuksen tulee sisältää poliisin tai terveydenhuollon toimista johtuva odotusaika. Nykyisiltä palveluntuottajilta saadun tiedon mukaan Kanta-Hämeen alueella on ollut odotusta sisältäviä kuljetuksia n. 30 kertaa vuodessa. Odotusaika on ollut n. 30-60 min. Edellisen sopimuskauden kuljetusmäärät kuvastavat arvoitua hankinnan ennakoitua hankintavolyymia, joka voi poiketa toteutuneesta.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grund
Pris
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader eller dagar:24 månader
Detta kontrakt kan förlängasja
Beskrivning av förlängning::

Sopimuksen kesto on 24 kuukautta, jonka jälkeen sitä se jatkuu toistaiseksi voimassa olevana.

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande

III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister

En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Katso hankinta-asiakirjat.

III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten

III.2) Villkor för kontraktet

III.2.2) Villkor för fullgörande av kontrakt:

Katso hankinta-asiakirjat.

III.2.3) Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet
Skyldighet att ange namn och yrkeskvalifikationer för den personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.2) Sista datum för mottagande av intresseanmälningar
7.10.2019 13:00
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
finska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
eller Antal månader: 6 månader
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum:7.10.2019 14:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden

Elektronisk fakturering godtas

Elektronisk betalning tillämpas

VI.3) Kompletterande upplysningar:

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
Officiellt namn:Hämeen poliisilaitos
Postadress:Esikuntakatu 4
Ort:Lahti
Land:Finland
E-post:kirjaamo.hame@poliisi.fi
Internetadress:https://www.poliisi.fi/hame
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
3.9.2019
«« Tillbaka