«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Meddelande om frivillig förhandsinsyn (Försörjningssektorerna):
Helen Oy : Helen Oy:n tuotannonsuunnittelujärjestelmän reaaliaikalaajennuksen hankinta

03.09.2019 16:30
Meddelandenummer i HILMA: 2019-018024
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 170-416486

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

Rättslig grund
direktiv 2014/25/EU (Försörjningssektorerna)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Helen Oy
Nationellt registreringsnummer:2630573-4
Postnummer:00090
Ort:Helen
Land:Finland
Kontaktperson:Jari Leskinen
Telefon:+358 96171
E-post:jari.leskinen@helen.fi
Fax:+358 96172360
Nuts-kod:Helsinki (K091)
Allmän adress: (URL)http://www.helen.fi/index.html
I.6) Huvudsaklig verksamhet
Produktion, transport och distribution av gas och värme

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Helen Oy:n tuotannonsuunnittelujärjestelmän reaaliaikalaajennuksen hankinta
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Programmering av mjukvara samt rådgivning. (72200000-7)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Helen Oy:n tuotannonsuunnittelujärjestelmän reaaliaikalaajennuksen hankinta.

Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 668044.00 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Programmering av mjukvara samt rådgivning. (72200000-7)
II.2.3) Plats för utförande
Helsinki (K091)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Helen Oy:n tuotantolaitoksien tuotantosuunnitelmat tehdään Palma tuotannonsuunnittelujärjestelmällä. Suunnittelujärjestelmä laskee jatkuvasti edullisimman tavan tuottaa tarvittava energia, joiden pohjalta tuotantolaitoksien ja akkujen ajosuunnitelmat muodostuvat. Tavoitteena on rakentaa järjestelmä, joka automaattisesti ohjaa kaukolämpöverkon ja -laitoksien toimintaa tuotantosuunnitelman perusteella.

II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Lisenssit ja ylläpito.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Förhandlat förfarande utan offentliggörande av meddelande om upphandling

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

Avsnitt V: Tilldelning av kontrakt/koncessioner

Kontrakt nr:
248036
Benämning på upphandlingen:
Helen Oy:n tuotannonsuunnittelujärjestelmän reaaliaikalaajennuksen hankinta

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för ingåendet av kontraktet/beslutet om tilldelning av koncession:
14.8.2019
V.2.2) Information om anbuden
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Valmet Automation Oy
Nationellt registreringsnummer:1570314-7
Postadress:Lentokentänkatu 11
Postnummer:33100
Ort:Tampere
Land:Finland
E-post:teijo.salonpaa@valmet.com
Nuts-kod:Tampereen seutu (S064)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:668044.00 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
Officiellt namn:Helen Oy
Postnummer:00090
Ort:Helen
Land:Finland
Telefon:+358 96171
E-post:helen@helen.fi
Internetadress:http://www.helen.fi
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
3.9.2019

Bilaga D2 - Försörjningssektorerna

1. Motivering till valet av förhandlat förfarande utan föregående offentliggörande av meddelande om upphandling enligt artikel 50 i direktiv 2014/25/EU

Byggentreprenaderna/varorna/tjänsterna kan endast tillhandahållas/utföras av en viss anbudsgivare av följande skäl: Konkurrens saknas av tekniska skäl

3. Förklaring

Tuotannonsuunnittelujärjestelmän reaaliaikaisella laajennuksella mahdollistetaan koko kaukolämpöverkon tuotannon, kulutuksen ja siirron hallintaa yhden järjestelmän kautta, sekä rakennetaan järjestelmä, joka mahdollistaa kysyntäjouston tehokkaan ohjauksen kaukolämpöverkon näkökulmasta. Hankittava järjestelmä on laajennus Helen Oy:llä olevaan Valmetin automaatiojärjestelmään sekä tuotannonsuunnittelujärjestelmään. Hankittavassa järjestelmälaajennuksessa tullaan käyttämään jo olemassa olevia suomenkielisiä ylläpito- ja suunnitteluympäristöjä, sekä muita ohjelmistoja. Vaaditun järjestelmälaajennuksen käytössä olevaan sovelluskokonaisuuteen pystyy toteuttamaan vain Valmet Automation Oy.

«« Tillbaka