«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Sociala tjänster och andra särskilda tjänster - offentliga kontrakt (Meddelande om tilldelning av kontrakt):
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä : Hankinnan keskeytys / Lääkäreiden rekrytointipalvelut

03.09.2019 16:30
Meddelandenummer i HILMA: 2019-018021
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 170-416262

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
Meddelande om tilldelning av kontrakt
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
Nationellt registreringsnummer:0825508-3
Postadress:Porrassalmenkatu 35-37
Postnummer:50100
Ort:Mikkeli
Land:Finland
Kontaktperson:Timo Talo
Telefon:+358 447944006
E-post:hankinnat@essote.fi
Nuts-kod:Etelä-Savo (FI1D1)
Allmän adress: (URL)http://www.essote.fi
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regionalt eller lokalt organ
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Hälso- och sjukvård

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Hankinnan keskeytys / Lääkäreiden rekrytointipalvelut
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Förmedling av vårdpersonal. (79624000-4)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Hankinnan kohteena on perusterveydenhuollon lääkäreiden rekrytointipalvelujen hankinta Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymälle (Essote).

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Jobb-letningstjänster. (79611000-0)
II.2.3) Plats för utförande
Etelä-Savo (FI1D1)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Lääkäreiden rekrytointipalveluja hankitaan perusterveydenhuoltoon Essoten toiminta-alueelle. Palveluntuottajan tulee rekrytoida Essotelle lääkäreitä virkasuhteisiin, vuokralääkäreitä ei hyväksytä. Tällä hetkellä Essoten perusterveydenhuollossa on yhteensä 66 yleislääkärin virkaa. Hankinta toteutetaan kokonaishankintana ja palvelun tuotantoon valitaan yksi (1) palveluntuottaja. Hankinnan tavoitteena on löytää yhteistyökumppani tuottamaan tilaajalle lääkäreiden rekrytointipalveluja sekä markkinoimaan tilaajan avoimena olevia työpaikkoja erilaisin keinoin. Hankinnassa varataan optiomahdollisuus sopimuskauden aikana myös hammaslääkäreiden rekrytointiin perusterveydenhuoltoon.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 123-301450

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr:
1
Benämning på upphandlingen:
Hankinnan keskeytys / Lääkäreiden rekrytointipalvelut

V.1) Upplysningar om utebliven tilldelning

Kontraktet/delen har inte tilldelats
Andra orsaker (avbrutet förfarande)

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Hankinta on keskeytetty, koska hankinnasta on saatu vain yksi hyväksyttäväksi katsottava tarjous. Tällöin ei voida tehdä riittävää vertailua hintojen tai muiden ominaisuuksien kesken.

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
3.9.2019
«« Tillbaka