«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Annons i efterhand:
Vantaan kaupunki : Kunnossapidon rakennustyöt

03.09.2019 16:30
Meddelandenummer i HILMA: 2019-018013
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 170-414656

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Vantaan kaupunki
Nationellt registreringsnummer:0124610-9
Postadress:PL 1100
Postnummer:01030
Ort:Vantaan kaupunki
Land:Finland
Kontaktperson:Maiju Niskanen
Telefon:+358 983911
E-post:maiju.niskanen@vantaa.fi
Nuts-kod:Vantaa (K092)
Allmän adress: (URL)http://www.vantaa.fi
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regionalt eller lokalt organ
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Kunnossapidon rakennustyöt
Referensnummer:
VD/6889/02.08.00.00/2018
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Anläggningsarbete. (45000000-7)
II.1.3) Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4) Kort beskrivning:

Vantaan kaupungin Tilakeskus järjesti tarjouskilpailun kunnossapidon rakennustöistä tuntiveloitusperusteisena laskutyönä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Tilaaja ei sitoudu sopimuskauden aikana tiettyihin tilaus- tai ostomääriin, sillä tulevien töiden määrä ei ole ennalta tiedossa. Tehtäviä ei yksilöidä. Tilaaja varaa oikeuden poikkeustapauksessa kilpailuttaa erillisenä hankintana joitakin erityisiä yksittäisiä kohteita, esim. jos kohteen palvelumalli sisältää kyseessä olevat työt. Hankintoja voivat tehdä Vantaan kaupungin kaikki toimialat, liikelaitokset sekä alla luetellut kaupungin enemmistöosuudella omistamat osakeyhtiöt ja säätiöt: - Kiinteistö Oy Kehäsuora - Kiinteistö Oy Vantaan Maakotkantie 10 - Pallastunturitien Liikekiinteistö Oy - Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy - VTK Kiinteistöt Oy-konserni

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 9348000.00 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Vantaa (K092)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Tilattavat työt ovat pääasiassa tilakeskuksen ylläpitämien kiinteistöjen kunnossapito tai urakointitöitä, joiden kesto vaihtelee muutamasta tunnista muutamaan viikkoon. Tilattavia töitä voivat olla mm. pienet tilamuutokset. Työtilauksiin voi sisältyä myös tarvikehankintoja ja muita työn suorittamiseen liittyviä palveluhankintoja. Urakoitsija toimii tilattujen töiden päätoteuttajana ja vastaa työmaan työturvallisuudesta sekä rakentamiseen liittyvästä tilaajavastuulain velvotteiden ja verottajan tiedonantovelvollisuuden täyttämisestä. Tarjouskilpailun perusteella muodostetaan puitejärjestely kuuden (6) siihen valitun kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneen toimittajan kesken.

II.2.5) Tilldelningskriterier
GrundViktning:
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Yrityksen työvoiman määrä20
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Työmaavastuuhenkilöt20
Pris 60
II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Varsinaisen sopimuskauden jälkeen Tilaaja voi halutessaan jatkaa sopimusta kahdella yhden vuoden mittaisella optiokaudella, 1+1 vuotta.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem

Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 062-142965

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
Kunnossapidon rakennustyöt

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
1.9.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:19
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:RKV Tekniikka Oy
Nationellt registreringsnummer:2410118-0
Postadress:Riippakoivuntie 12 C14
Postnummer:48400
Ort:Kotka
Land:Finland
Nuts-kod:Kotka-Haminan seutu (S082)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:9348000.00 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
Kunnossapidon rakennustyöt

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
1.9.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:19
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Rakennus Ferdi Oy
Nationellt registreringsnummer:1795300-0
Postadress:Koivuviita 12 E 19
Postnummer:02130
Ort:Espoo
Land:Finland
Nuts-kod:Espoo (K049)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:9348000.00 EUR
V.2.5) Information om underentreprenader

Underleverantörer kommer troligen att utnyttjas för kontraktet

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
Kunnossapidon rakennustyöt

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
1.9.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:19
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Vilenin Rakennushuolto Oy
Nationellt registreringsnummer:0451382-3
Postadress:Itäkatu 1-5 D219
Postnummer:00930
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Helsinki (K091)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:9348000.00 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
Kunnossapidon rakennustyöt

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
1.9.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:19
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:HelMIr Rakennus Oy
Nationellt registreringsnummer:2407201-7
Postadress:Bodomintie 4B
Postnummer:02940
Ort:Espoo
Land:Finland
Nuts-kod:Espoo (K049)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:9348000.00 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
Kunnossapidon rakennustyöt

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
1.9.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:19
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:ES Urakointi Oy
Nationellt registreringsnummer:2103782-2
Postadress:kauriintie 2
Postnummer:00740
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Helsinki (K091)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:9348000.00 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
Kunnossapidon rakennustyöt

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
1.9.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:19
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:JokaRak Oy
Nationellt registreringsnummer:2406761-3
Postadress:Sotatuomarintie 8 C
Postnummer:00370
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Helsinki (K091)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:9348000.00 EUR
V.2.5) Information om underentreprenader

Underleverantörer kommer troligen att utnyttjas för kontraktet

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
3.9.2019
«« Tillbaka