«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Annons i efterhand:
Sarastia Oy : Tulkkauspalvelut Hämeenlinnan seudulle

03.09.2019 16:30
Meddelandenummer i HILMA: 2019-018000
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 170-416049

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Sarastia Oy
Nationellt registreringsnummer:2360731-5
Postadress:Palokunnankatu 26
Postnummer:13100
Ort:Hämeenlinna
Land:Finland
Kontaktperson:Tiia Luomanen
E-post:tiia.luomanen@sarastia.fi
Nuts-kod:Suomi (FI)
Allmän adress: (URL)http://www.kuntapro.fi/hankinta-ja-kilpailutuspalvelut
Mer kontaktinformation (om man använder gemensam upphandling)

Beställare (de upphandlande myndigheterna som deltar)

Officiellt namn:Hämeenlinnan kaupunki
Nationellt registreringsnummer:0146921-4
Ort:Hämeenlinna
Land:Finland
E-post:hankinnat@hameenlinna.fi
Nuts-kod:Suomi (FI)
Allmän adress: (URL)https://www.hameenlinna.fi/

Beställare (de upphandlande myndigheterna som deltar)

Officiellt namn:Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Nationellt registreringsnummer:0818235-5
Ort:Hämeenlinna
Land:Finland
E-post:paivi.vahamaki@khshp.fi
Nuts-kod:Suomi (FI)
Allmän adress: (URL)https://www.khshp.fi/
I.2) Gemensam upphandling
Kontraktet inbegriper gemensam upphandling
Kontraktet tilldelas av en inköpscentral
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Kunta-alan palvelukeskus
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Tulkkauspalvelut Hämeenlinnan seudulle
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Tolktjänster. (79540000-1)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Sarastia Oy:n kilpailutuspalvelut pyytää asiakkailleen tarjoustanne läsnäolo-, etä- ja ilmoitustulkkauspalveluista Hämeenlinnan seudulla tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. Sopimustoimittajaksi valitaan enintään viisi (5) eniten pisteitä saanutta hyväksyttävissä olevan toimittajaa. Puitesopimuksen toimintamalli ja ehdot on selitetty tarkemmin tarjouspyynnön liitteessä olevassa sopimuspohjassa. Hankintayksiköllä on oikeus tarkistaa tarjoajan tarjousasiakirjoissa antamat tiedot ennen hankintapäätöksen tekemistä. Mikäli annetut tiedot eivät pidä paikkansa, tarjous hylätään. Sopimuskausi on 2 vuotta + 1 vuotta optio + 1 vuotta optio.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 6768000.00 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Kanta-Häme (FI1C2)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Hankintayksikkö pyytää asiakkailleen tarjoustanne läsnäolo-, etä- ja ilmoitustulkkauspalveluista Hämeenlinnan seudulla tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. Hankintayksiköllä on oikeus tarkistaa tarjoajan tarjousasiakirjoissa antamat tiedot ennen hankintapäätöksen tekemistä. Mikäli annetut tiedot eivät pidä paikkansa, tarjous hylätään.

II.2.5) Tilldelningskriterier
GrundViktning:
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Laatupisteet26
Pris 74
II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Hankinnassa optiona ovat vierailujen, asiantuntijatapaamisten, ja kokousten tulkkauspalvelut sekä oikeustulkkauspalvelut rikos-, riita-, hakemus- ja hallintoasioiden yhteydessä. Optiona ovat myös alle kolmen päivän sisällä tehtävät länsäolotulkkauspalvelut, muiden kuin yksikköhinnoiteltujen kielten tulkkauspalvelut, terapiatulkkaus- ja kriisitulkkauspalvelut, konferenssitulkkaus- ja simultaanitulkkauspalvelupalvelut sekä viittomakielen tulkkauspalvelut.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem

Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 086-206839

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
Tulkkauspalvelut Hämeenlinnan seudulle

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
2.9.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:18
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: ja
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Oulan tulkkauspalvelu Oy
Nationellt registreringsnummer:2354392-1
Ort:Lahti
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
Officiellt namn:Semantix Finland Oy
Nationellt registreringsnummer:0836525-8
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
Officiellt namn:Suomen tulkkauspalvelu Oy
Nationellt registreringsnummer:2775173-6
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
Officiellt namn:Tulkkaus ja käännöspalvelut Safin
Nationellt registreringsnummer:2562247-1
Ort:Lahti
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
Officiellt namn:Tultra Oy
Nationellt registreringsnummer:2822645-8
Ort:Lahti
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen:6768000.00 EUR
Kontraktets/delens totala värde:6768000.00 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Internetadress:http://www.markkinaoikeus.fi/fi/
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
2.9.2019
«« Tillbaka