«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Upphandlingsannons:
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä : KLIINISEN FYSIOLOGIAN JA ISOTOOPPILÄÄKETIETEEN KONSULTAATIOPALVELUT JA VASTAAVAT RADIOLOGIN PALVELUT TT- JA FUUSIOTUTKIMUKSISTA(SPET/PET-TT-kuvaukset)

19.09.2019 16:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-017989
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 182-443502
Anbud 21.10.2019 klo 12.00 senast under adress:

https://palse.fi

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Nationellt registreringsnummer:0243096-0
Postadress:Hanneksenrinne 7
Postnummer:60220
Ort:Seinäjoki
Land:Finland
Telefon:+358 504744532
E-post:ari.hietaharju@epshp.fi
Nuts-kod:Länsi-Suomi (FI19)
Allmän adress: (URL)www.epshp.fi

I.3) Kommunikation

Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: (URL)

Adress: (URL) https://palse.fi

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas
elektroniskt via: (URL)https://palse.fi
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Offentligrättsligt organ
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Hälso- och sjukvård

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
KLIINISEN FYSIOLOGIAN JA ISOTOOPPILÄÄKETIETEEN KONSULTAATIOPALVELUT JA VASTAAVAT RADIOLOGIN PALVELUT TT- JA FUUSIOTUTKIMUKSISTA(SPET/PET-TT-kuvaukset)
Referensnummer:
TP19-126
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Hälso- och sjukvård samt socialvård. (85000000-9)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, fysiologian ja isotooppilääketieteen yksikkö pyytää tarjoustanne FYSIOLOGIAN JA ISOTOOPPILÄÄKETIETEEN konsultaatiopalveluista sisältäen isotooppihoitojen oikeutusarviot, isotooppitutkimusten ja SPET/PET-TT tutkimusten lausunnot ajalle 1.1.2020- 31.12.2021 ja optiona ajalle 1.1.2022- 31.12.2023.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
Anbud får lämnas för:alla delar

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
3.1 Fyysikkotyö (ilman lausuntoa)
Del nr:
3.1.
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Hälso- och sjukvård samt socialvård. (85000000-9)
II.2.3) Plats för utförande
Länsi-Suomi (FI19)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Osaa koskevat vaatimukset tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grund
Pris
II.2.6) Uppskattat värde
330000 EUR
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
eller Start / Slut:1.1.2020 - 31.12.2021
Detta kontrakt kan förlängasja
Beskrivning av förlängning::

Optiona ajalle 1.1.2022- 31.12.2023. Optio on mahdollisuus jatkosopimukseen, jonka käyttämisestä tehdään erikseen päätös ennen varsinaisen sopimuskauden päättymistä.

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
3.2 a Oikeutusarvio kirjallisesti isotooppitutkimuksista
Del nr:
3.2
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Hälso- och sjukvård samt socialvård. (85000000-9)
II.2.3) Plats för utförande
Länsi-Suomi (FI19)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Osaa koskevat vaatimukset tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grund
Pris
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
eller Start / Slut:1.1.2020 - 31.12.2021
Detta kontrakt kan förlängasja
Beskrivning av förlängning::

Optiona ajalle 1.1.2022- 31.12.2023. Optio on mahdollisuus jatkosopimukseen, jonka käyttämisestä tehdään erikseen päätös ennen varsinaisen sopimuskauden päättymistä.

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
3.2 b Lääkärilausunto isotooppitutkimuksista ja fuusiotutkimuksista (SPET/PET-TT) oikeutuksineen
Del nr:
3.2.
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Hälso- och sjukvård samt socialvård. (85000000-9)
II.2.3) Plats för utförande
Länsi-Suomi (FI19)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Osaa koskevat vaatimukset tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grund
Pris
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
eller Start / Slut:1.1.2020 - 31.12.2021
Detta kontrakt kan förlängasja
Beskrivning av förlängning::

Optiona ajalle 1.1.2022- 31.12.2023. Optio on mahdollisuus jatkosopimukseen, jonka käyttämisestä tehdään erikseen päätös ennen varsinaisen sopimuskauden päättymistä.

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
3.3.Kliinisen fysiologian tutkimukset
Del nr:
3.3.
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Hälso- och sjukvård samt socialvård. (85000000-9)
II.2.3) Plats för utförande
Länsi-Suomi (FI19)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Osaa koskevat vaatimukset tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grund
Pris
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
eller Start / Slut:1.1.2020 - 31.12.2021
Detta kontrakt kan förlängasja
Beskrivning av förlängning::

Optiona ajalle 1.1.2022- 31.12.2023. Optio on mahdollisuus jatkosopimukseen, jonka käyttämisestä tehdään erikseen päätös ennen varsinaisen sopimuskauden päättymistä.

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
3.4. Päivystykselliset tutkimukset
Del nr:
3.4.
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Hälso- och sjukvård samt socialvård. (85000000-9)
II.2.3) Plats för utförande
Länsi-Suomi (FI19)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Osaa koskevat vaatimukset tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grund
Pris
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
eller Start / Slut:1.1.2020 - 31.12.2021
Detta kontrakt kan förlängasja
Beskrivning av förlängning::

Optiona ajalle 1.1.2022- 31.12.2023. Optio on mahdollisuus jatkosopimukseen, jonka käyttämisestä tehdään erikseen päätös ennen varsinaisen sopimuskauden päättymistä.

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande

III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister

En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti.

III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej

IV.2) Administrativ information

IV.2.2) Sista datum för mottagande av intresseanmälningar
21.10.2019 12:00
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
finska
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum:22.10.2019 9:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
18.9.2019

Handlingar som skall bifogas upphandlingsannonsen eller länkar till dessa

Handlingar som skall bifogas upphandlingsannonsen eller länkar till dessa
https://palse.fi
«« Tillbaka