«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Sociala tjänster och andra särskilda tjänster - offentliga kontrakt (Meddelande om tilldelning av kontrakt):
Kotkan kaupunki : Ympärivuorokautinen hoiva-asuminen, puitejärjestely

03.09.2019 16:30
Meddelandenummer i HILMA: 2019-017982
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 170-416258

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
Meddelande om tilldelning av kontrakt
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Kotkan kaupunki
Nationellt registreringsnummer:0160225-7
Postadress:PL 205
Postnummer:48101
Ort:Kotka
Land:Finland
Kontaktperson:Hankintasuunnittelija Mervi Veini
E-post:hankintasuunnittelu@kotka.fi
Nuts-kod:Kotka (K285)
Allmän adress: (URL)http://www.kotka.fi
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Hälso- och sjukvård

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Ympärivuorokautinen hoiva-asuminen, puitejärjestely
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Hälso- och sjukvård samt socialvård. (85000000-9)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Kotkan kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelut pyytävät tarjoustanne ympärivuorokautisesta tehostetusta palveluasumisesta (myöhemmin hoiva-asuminen). Hankintamenettelyllä muodostetaan puitejärjestely, johon otetaan kaikki soveltuvuusehdot täyttävät tarjoajat. Hankinta toteutetaan puitejärjestelyllä, koska hoiva-asumisen tarkkaa paikkamäärää ei tilaaja pysty etukäteen arvioimaan. Puitesopimuskausi on kaksi (2) vuotta ja tilaaja voi jatkaa sitä ottamalla käyttöön kaksi vuoden mittaista optiota (1+1).

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 14000000.00 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Kotka (K285)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

HANKINNAN KOHTEEN TARKEMPI KUVAUS Hankinnan kohde on kuvattu tarjouspyynnön kappaleessa Muut tiedot, Kokonaismäärä ja laajuus.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.3) Information om ramavtal

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 118-269224

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr:
1
Benämning på upphandlingen:
Ympärivuorokautinen hoiva-asuminen, puitejärjestely

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
1.1.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:5
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Attendo Oy
Nationellt registreringsnummer:1755463-2
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:14000000.00 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr:
2
Benämning på upphandlingen:
Ympärivuorokautinen hoiva-asuminen, puitejärjestely

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
1.1.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:5
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Kakspy Palvelut Oy
Nationellt registreringsnummer:1494267-2
Ort:Kotka
Land:Finland
Nuts-kod:Kotka-Haminan seutu (S082)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:14000000.00 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr:
3
Benämning på upphandlingen:
Ympärivuorokautinen hoiva-asuminen, puitejärjestely

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
1.1.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:5
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Mehiläinen Hoivapalvelut Oy
Nationellt registreringsnummer:2099743-4
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:14000000.00 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr:
4
Benämning på upphandlingen:
Ympärivuorokautinen hoiva-asuminen, puitejärjestely

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
1.1.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:5
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Palvelutaloyhdistys KOSKENRINNE ry
Nationellt registreringsnummer:0160258-0
Ort:Kotka
Land:Finland
Nuts-kod:Kotka-Haminan seutu (S082)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:14000000.00 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr:
5
Benämning på upphandlingen:
Ympärivuorokautinen hoiva-asuminen, puitejärjestely

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
1.1.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:5
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Vetrea Terveys Oy
Nationellt registreringsnummer:1860871-9
Ort:Kuopio
Land:Finland
Nuts-kod:Kuopion seutu (S112)
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:14000000.00 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Tarjous liitteineen on laadittava suomen kielellä. Kaikkien vieraskielisten todistusten ja selvitysten tulee olla käännetty suomen kielelle auktorisoidun kielenkääntäjän suorittamana ja leimalla varustettuna.

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
2.9.2019
«« Tillbaka