«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Annons i efterhand:
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus : Saaristomeren valuma-alueella toteutettavan kipsinlevityshankkeen ("kipsihanke") neuvonta ja tiedotus

03.09.2019 16:30
Meddelandenummer i HILMA: 2019-017972
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 170-416042

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Nationellt registreringsnummer:2296962-1
Postadress:Itsenäisyydenaukio 2
Postnummer:28101
Ort:Turku
Land:Finland
Kontaktperson:Mikko Jaakkola
Telefon:+358 295022870
E-post:mikko.j.jaakkola@ely-keskus.fi
Nuts-kod:Suomi (FI)
Allmän adress: (URL)http://www.ely-keskus.fi
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regionalt eller lokalt organ
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Miljö

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Saaristomeren valuma-alueella toteutettavan kipsinlevityshankkeen ("kipsihanke") neuvonta ja tiedotus
Referensnummer:
VARELY/2186/2019
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Miljörådgivning. (90713000-8)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus pyytä tarjoustanne Saaristomeren valuma-alueen viljelijöille suunnatun kipsin levityksen neuvonnasta ja tiedotuksesta. Kipsin levitystä rahoitetaan ympäristöministeriön käynnistämän vesiensuojelun tehostamisohjelman kautta. Saaristomeren valuma-alueen pelloille levitetään kipsiä 40 000 - 50 000 hehtaarille kolmen vuoden aikana. Kipsiä vastaanottavien maatilojen määrä tulee olemaan 500 - 600 kpl.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 69000.00 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Varsinais-Suomi (FI1C1)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Saaristomeren valuma-alue

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Kipsin levitystä rahoitetaan ympäristöministeriön käynnistämän vesiensuojelun tehostamisohjelman kautta. Saaristomeren valuma-alueen pelloille levitetään kipsiä 40 000 - 50 000 hehtaarille kolmen vuoden aikana. Kipsiä vastaanottavien maatilojen määrä tulee olemaan 500 - 600 kpl. Hankinnan arvo ylittää ennalta arvioiden kansallisen kynnysarvon.Kipsin levitystä rahoitetaan ympäristöministeriön käynnistämän vesiensuojelun tehostamisohjelman kautta. Saaristomeren valuma-alueen pelloille levitetään kipsiä 40 000 - 50 000 hehtaarille kolmen vuoden aikana. Kipsiä vastaanottavien maatilojen määrä tulee olemaan 500 - 600 kpl. Hankinnan arvo ylittää ennalta arvioiden kansallisen kynnysarvon.Kipsin levitystä rahoitetaan ympäristöministeriön käynnistämän vesiensuojelun tehostamisohjelman kautta. .

II.2.5) Tilldelningskriterier
GrundViktning:
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Työn kokonaishinta40
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Työohjelman sisältö15
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Tarjoajan kokemus maaseudun ympäristöhankkeista20
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Viljelijäkontaktit25
Pris Hinta 40 / Laatu 60
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 089-213443

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
Saaristomeren valuma-alueella toteutettavan kipsinlevityshankkeen ("kipsihanke") neuvonta ja tiedotus

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
23.8.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:1
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder:0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU:0
Antal anbud som mottagits i elektronisk form:1
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:ProAgria Länsi-Suomi ry
Nationellt registreringsnummer:0142363-8
Postadress:Itsenäisyydenkatu 35 A
Postnummer:20200
Ort:Pori
Land:Finland
Telefon:+358 207472550
Nuts-kod:Varsinais-Suomi (FI1C1)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:69000.00 EUR
V.2.5) Information om underentreprenader

Underleverantörer kommer troligen att utnyttjas för kontraktet

Kort beskrivning av den del av kontraktet som lagts ut på entreprenad:

Ruotsinkielinen neuvonta

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
2.9.2019
«« Tillbaka