«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Annons i efterhand:
Kotkan kaupunki : Liikennöintipalvelut, Haminan ostoliikenne ja Haminan palveluliikenne

03.09.2019 16:30
Meddelandenummer i HILMA: 2019-017971
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 170-416030

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Kotkan kaupunki
Nationellt registreringsnummer:0160225-7
Postadress:PL 205
Postnummer:48101
Ort:Kotka
Land:Finland
E-post:hankintasuunnittelu@kotka.fi
Nuts-kod:Kotka (K285)
Allmän adress: (URL)http://www.kotka.fi
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Bostadsförsörjning och samhällsutveckling

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Liikennöintipalvelut, Haminan ostoliikenne ja Haminan palveluliikenne
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Kollektivtrafik på väg. (60112000-6)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Kotkan kaupunki pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesta Haminan osto- ja palveluliikenteen ostosopimuskohteista ajalle 8.8.2019 - peruskoulujen alkuun syksyllä 2021. Osa hankinnan kohteena olevista reiteistä ajetaan vain koulupäivinä. Tarkemmat tiedot ajettavista reiteistä ja niiden aikatauluista tarjouspyynnön liitteissä. Kaikkiin kuuteen kohteeseen liittyy enintään yhden vuoden optiomahdollisuus. Rinnakkaisia tarjouksia ei hyväksytä.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 566000.00 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Hamina ostoliikenne ajosarja 1
Del nr:
1
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Kollektivtrafik på väg. (60112000-6)
II.2.3) Plats för utförande
Hamina (K075)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Liikennöintipalvelut tarjouspyynnön 2019226772 ja sen liitteiden mukaisesti.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grund
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Hamina ostoliikenne ajosarja 2
Del nr:
2
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Kollektivtrafik på väg. (60112000-6)
II.2.3) Plats för utförande
Hamina (K075)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Liikennöintipalvelut tarjouspyynnön 2019226772 ja sen liitteiden mukaisesti.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grund
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Hamina ostoliikenne ajosarja 3
Del nr:
3
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Kollektivtrafik på väg. (60112000-6)
II.2.3) Plats för utförande
Hamina (K075)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Liikennöintipalvelut tarjouspyynnön 2019226772 ja sen liitteiden mukaisesti.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grund
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Hamina palveluliikenne P1
Del nr:
4
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Kollektivtrafik på väg. (60112000-6)
II.2.3) Plats för utförande
Hamina (K075)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Liikennöintipalvelut tarjouspyynnön 2019226772 ja sen liitteiden mukaisesti.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grund
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Hamina palveluliikenne P2
Del nr:
5
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Kollektivtrafik på väg. (60112000-6)
II.2.3) Plats för utförande
Hamina (K075)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Liikennöintipalvelut tarjouspyynnön 2019226772 ja sen liitteiden mukaisesti.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grund
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Hamina palveluliikenne P3
Del nr:
6
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Kollektivtrafik på väg. (60112000-6)
II.2.3) Plats för utförande
Hamina (K075)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Liikennöintipalvelut tarjouspyynnön2019226772 ja sen liitteiden mukaisesti.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grund
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 059-136723

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
1
Benämning på upphandlingen:
Hamina ostoliikenne ajosarja 1

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
30.7.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:3
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Oy Pohjolan Liikenne Ab
Nationellt registreringsnummer:0678125-8
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Lägsta anbud / Högsta anbud som har beaktats:87026.00 EUR - 101167.00 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
2
Benämning på upphandlingen:
Hamina ostoliikenne ajosarja 2

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
30.7.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:3
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Oy Pohjolan Liikenne Ab
Nationellt registreringsnummer:0678125-8
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Lägsta anbud / Högsta anbud som har beaktats:92015.00 EUR - 109208.00 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
3
Benämning på upphandlingen:
Hamina ostoliikenne ajosarja 3

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
30.7.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Kymen Charterline Oy
Nationellt registreringsnummer:1046738-4
Ort:Kouvola
Land:Finland
Nuts-kod:Kouvolan seutu (S081)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Lägsta anbud / Högsta anbud som har beaktats:64702.00 EUR - 65723.00 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
4
Benämning på upphandlingen:
Hamina palveluliikenne P1

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
30.7.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:3
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Jyrkilä Oy
Nationellt registreringsnummer:1971600-9
Ort:Kotka
Land:Finland
Nuts-kod:Kotka-Haminan seutu (S082)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Lägsta anbud / Högsta anbud som har beaktats:110649.00 EUR - 132378.00 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
5
Benämning på upphandlingen:
Hamina palveluliikenne P2

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
7.8.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:3
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Liikenne Vuorela Oy
Nationellt registreringsnummer:0284048-4
Ort:Kalliokoski
Land:Finland
Nuts-kod:Kotka-Haminan seutu (S082)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Lägsta anbud / Högsta anbud som har beaktats:98915.00 EUR - 117623.00 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
6
Benämning på upphandlingen:
Hamina palveluliikenne P3

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
30.7.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:3
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Jyrkilä Oy
Nationellt registreringsnummer:1971600-9
Ort:Kotka
Land:Finland
Nuts-kod:Kotka-Haminan seutu (S082)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Lägsta anbud / Högsta anbud som har beaktats:118932.00 EUR - 129901.00 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
2.9.2019
«« Tillbaka