«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Annons i efterhand:
Oulun Ammattikorkeakoulu Oy : SUSPENSION OF PROCUREMENT: Oulu MOBILAB - Testing Environment of hybrid and electric powertrain

03.09.2019 16:30
Meddelandenummer i HILMA: 2019-017962
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 170-415204

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Oulun Ammattikorkeakoulu Oy
Nationellt registreringsnummer:2509747-8
Postadress:Kotkantie 1
Postnummer:90250
Ort:Oulu
Land:Finland
Kontaktperson:Heli Malmström
Telefon:+358 401415108
E-post:hankinnat@oamk.fi
Nuts-kod:Oulu (K564)
Allmän adress: (URL)http://www.oamk.fi
Upphandlarprofil: (URL)http://www.oamk.fi
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Institute of Higher Education
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Utbildning

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
SUSPENSION OF PROCUREMENT: Oulu MOBILAB - Testing Environment of hybrid and electric powertrain
Referensnummer:
OAMK 10/2019
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Maskiner och apparater för provning och mätning. (38540000-2)
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

The aim of the procurement is to build up RDI laboratory an environment for education, research and development located in Oulu. The laboratory environment enables high quality testing and development of new powertrain technologies for heavy duty vehicles.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Forskningssimulatorer, testsimulatorer och simulatorer för vetenskapligt bruk. (38970000-5)
II.2.3) Plats för utförande
Oulu (K564)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Turnkey construction of the RDI environment: - Testing activities are supposed to start immediately after the laboratory has gone through the final acceptance test on Linnanmaa campus area. - Resources appointed to the procurement are small. Oulu University of Applied sciences do not have enough human resources (amount and know-how) available for the laboratory building. Resources are reserved for the negotiations and coordination. - The budget for the procurement is 2.500.000 € (VAT 0 %). It includes the implementation and testing of the new Mobilab RDI environment. - With turnkey construction the functionability of the laboratory is confirmed: total delivery, product support, extensibility. - Responsibility of the functionality of the system is provided by the supplier. The Mobilab RDI environment is meant for: - Research and testing for the research organizations. - New product development for the companies - Education - Improving the technology awareness

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grund
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

The contracting entity reserves the right to get from the tenderer who has won additional purchases.

II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: ja
Projektnummer eller referens: Mobilab - Mobile RDI laboratory for vehicles and engines, Project code A74759.

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Innovationspartnerskap

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 077-182908

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
SUSPENSION OF PROCUREMENT: Oulu MOBILAB - Testing Environment of hybrid and electric powertrain

V.1) Upplysningar om utebliven tilldelning

Kontraktet/delen har inte tilldelats
Andra orsaker (avbrutet förfarande)

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

REASON FOR SUSPENSION: Inadequacy of the budget for a mobile and independent testing environment for energy efficient automotive and utility vehicles.

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
2.9.2019
«« Tillbaka