«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Förhandsannons (Förkorta tidsfristen för mottagandet av anbud):
Tornion kaupunki : Henkilökuljetusten palveluliikenne Tornion kaupungissa

02.09.2019 16:30
Meddelandenummer i HILMA: 2019-017951
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 169-413172

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
direktiv 2014/24/EU
Syftet med detta meddelande är att förkorta tidsfristen för mottagandet av anbud
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Tornion kaupunki
Nationellt registreringsnummer:0193524-6
Postadress:Suensaarenkatu 4
Postnummer:95400
Ort:Tornio
Land:Finland
Kontaktperson:Keijo Tuisku
Telefon:+358 406361314
E-post:hankinnat@tornio.fi
Nuts-kod:Tornio (K851)
Allmän adress: (URL)http://www.tornio.fi

I.3) Kommunikation

Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: (URL)

Adress: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/tornio

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas
elektroniskt via: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/tornio?id=251437&tpk=edb82031-5a40-4802-93f5-e6e03ca125d2
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål (förhandsinformation)

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Henkilökuljetusten palveluliikenne Tornion kaupungissa
Referensnummer:
507/02.08.01/2019
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Transporter (utom avfallstransport). (60000000-8)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Tornion kaupunki pyytää tarjouksia Arpelasta, Kaakamosta ja Karungista suoritettavista henkilökuljetusten palveluliikenteestä Tornion kaupungin keskustaan ja takaisin. Hankinta jaetaan enintään kolmeen osaan reiteittäin. Vaatimukset kalustosta sekä muut tarjouksen jättämiseen tarvittavat tiedot tarkentuvat myöhemmin julkaistavassa hankintailmoituksessa.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
Anbud får lämnas för:alla delar

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Reitit 1-3, reittejä enintään 3
Del nr:
1
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Transporter (utom avfallstransport). (60000000-8)
II.2.3) Plats för utförande
Tornio (K851)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Tornion kaupungin alue.

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Ennakkoilmoitus koskee Tornion kaupungin alueella ajettavien palveluliikennekuljetusten hankintaa. Sopimus sisältää kuljetukset ajalla 1.1.2020 - 31.12.2022 lisättynä 1 + 1 vuoden optiomahdollisuudella. Hankinnan kilpailutus käynnistetään lokakuussa 2019. Kuljetukset hoidetaan arkipäivinä (ma-pe). Palveluntarve määritellään tarkemmin myöhemmin julkaistavassa hankintailmoituksessa.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Reitit 1-3, reittejä enintään 3
Del nr:
2
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Transporter (utom avfallstransport). (60000000-8)
II.2.3) Plats för utförande
Tornio (K851)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Tornion kaupungin alue.

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Ennakkoilmoitus koskee Tornion kaupungin alueella ajettavien palveluliikennekuljetusten hankintaa. Sopimus sisältää kuljetukset ajalla 1.1.2020 - 31.12.2022 lisättynä 1 + 1 vuoden optiomahdollisuudella. Hankinnan kilpailutus käynnistetään lokakuussa 2019. Kuljetukset hoidetaan arkipäivinä (ma-pe). Palveluntarve määritellään tarkemmin myöhemmin julkaistavassa hankintailmoituksessa.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.3) Beräknat datum för offentliggörande av upphandlingsmeddelande:
18.10.2019

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande

III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister

En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Myöhemmin julkaistavan tarjouspyynnön mukaan.

III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten

III.2) Villkor för kontraktet

III.2.2) Villkor för fullgörande av kontrakt:

Tilaaja edellyttää valituksi tulleen tarjoajan kuulumista tai liittymistä Tilaajavastuu.fi Luotettava kumppani -palveluun ennen sopimuksen allekirjoittamista. Sopimuskumppanin tulee olla palvelun jäsen koko sopimuskauden ajan.

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.5) Planerat startdatum för upphandlingsförfarandet:
1.1.2020

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden

Elektronisk fakturering godtas

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
2.9.2019
«« Tillbaka