«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Förhandsannons:
Mestaritoiminta Oy : Harjulan koulu ja päiväkoti yhteistoiminnallinen projektinjohtourakka

02.09.2019 16:30
Meddelandenummer i HILMA: 2019-017945
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 169-412127

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
direktiv 2014/24/EU
Detta meddelande är endast för förhandsinformation (till exempel begäran om information)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Mestaritoiminta Oy
Nationellt registreringsnummer:2119604-9
Postadress:Mannilantie 43
Postnummer:04400
Ort:Järvenpää
Land:Finland
Kontaktperson:Antti Nikkanen
Telefon:+358 409222007
E-post:antti.nikkanen@mestaritoiminta.fi
Nuts-kod:Järvenpää (K186)
Allmän adress: (URL)http://www.mestaritoiminta.fi

I.3) Kommunikation

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

I.4) Typ av upphandlande myndighet
Kaupungin omistama osakeyhtiö
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Kiinteistöjen huolto, kunnossapito, siivous ja rakennuttaminen

Avsnitt II: Föremål (förhandsinformation)

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Harjulan koulu ja päiväkoti yhteistoiminnallinen projektinjohtourakka
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Anläggningsarbete. (45000000-7)
II.1.3) Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4) Kort beskrivning:

Tämän ennakkoilmoituksen tarkoituksena on käynnistää markkinavuoropuhelu liittyen Järvenpäähän toteutettavaan Harjulan kouluun ja päiväkotiin. Lisäksi tarkoituksena on yhdessä potentiaalisten tarjoajien kanssa kehittää hanketta ja sen toteutusmuotoa sekä hakea palautetta hankintamenettelyn toteutukseen liittyen. Tämä ennakkoilmoitus ei ole hankintailmoitus, ei tarjouspyyntö, ei kutsu neuvottelumenettelyyn, eikä sen julkaisemisella aloiteta tarjouskilpailua, vaan kyseessä on selvitykseen ja markkinakartoitukseen liittyvä tietopyyntö. Tämä ennakkotietoilmoitus ei velvoita hankintayksikköä toteuttamaan varsinaista hankintaa.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Anläggningsarbete. (45000000-7)
II.2.3) Plats för utförande
Järvenpää (K186)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Rakennettava tonttialue sijaitsee Järvenpään kaupungissa, osoitteessa Verkkotie 12

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Mestaritoiminta Oy rakennuttaa Järvenpään keskusta-alueen läheisyyteen uutta Harjulan koulua ja päiväkoti. Hanke koostuu uudis- ja korjausrakentamisesta. Hankkeen kokonaislaajuus on noin 6000 brm2. Hanke toteutetaan yhteistoiminnallisella projektinjohtourakalla.

II.3) Beräknat datum för offentliggörande av upphandlingsmeddelande:
26.9.2019

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

MARKKINAVUOROPUHELUUN OSALLISTUMINEN Vuoropuheluun osallistujat (max 4kpl) valitaan toimiijan aiemman, hankkeen kannalta, relevantin kokemuksen perusteella. Ilmoittautujan tulee olla rakennnusliike, jonka edellisen tilikauden liikevaihto on ollut vähintään 40 MEUR ja jolla on edellisen 5 vuoden ajalta vähintään 1 referenssi vähintään 3500 brm2 koulun ja vähintään 1 referenssi vähintään 800 brm2 päiväkodin rakentamisesta. Lisäksi projektinjohtomallilla tai muulla yhteistoiminnallisella mallilla toteutetut sekä korjausrakentamista sisältäneet hankkeet katsotaan eduksi. Vuoropuheluun kutsuttavien toimijoiden valinta perustuu hankintayksikön arvioon esitettyjen referenssien oleellisuuteen hankkeen kannalta. Vuoropuhelu käydään kahdenkeskisenä neuvotteluna Rakentajan ja Tilaajan välillä. Halukkaita toimijoita pyydetään ilmoittautumaan vuoropuheluun 17.9. klo 12 mennessä osoitteeseen elina.salo@boostbrothers.fi. Toimijoita pyydetään ilmoittamaan yrityksen nimi ja yhteyshenkilön tiedot, tiedot referensseistä (kts. vaatimukset yllä) sekä osallistuvien henkilöiden määrä. Tilaaja lähettää 18.9. klo 12 mennessä vuoropuheluun valituille toimijoille kutsun neuvotteluun. Toimijat voivat etukäteen tutustua markkinavuoropuheluaineistoon osoitteessa: https://www.dropbox.com/s/a2ovtd9blb23pn7/1085%20Harjulan%20markkinavuoropuheluaineisto.pdf?dl=0 Aineiston loppuun on koottu kysymyksiä, johon tilaaja toivoo erityisesti toimijoiden näkemystä. Tilaaja järjestää neuvottelut 20.9.2019 klo 8-16. Neuvottelujen kesto per toimija on 1,5 h. Neuvottelujen tarkennettu ohjelma ja aikataulu jaetaan ilmoittautuneille toimijoille ilmoittautumisajankohdan umpeuduttua. Hankintayksikkö koostaa markkinavuoropuhelusta yhteenvedon, joka jaetaan kaikille ilmoittautuneille huolimatta siitä, tulivatko he valituksi markkinavuoropuheluun.

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
2.9.2019
«« Tillbaka