«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Annons i efterhand:
Helsingin kaupungin asunnot Oy : Talopesulakoneiden hankinta, huolto- ja korjauspalvelu

03.09.2019 16:30
Meddelandenummer i HILMA: 2019-017943
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 170-415045

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Helsingin kaupungin asunnot Oy
Nationellt registreringsnummer:2379058-6
Postadress:Viipurinkatu 2
Postnummer:00510
Ort:Helsinki
Land:Finland
Kontaktperson:Tarja Ahlfors
Telefon:+358 957674914
E-post:hankinnat@hekaoy.fi
Nuts-kod:Helsinki (K091)
Allmän adress: (URL)http://www.hekaoy.fi
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Helsingin kaupungin tytäryhtiö
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Bostadsförsörjning och samhällsutveckling

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Talopesulakoneiden hankinta, huolto- ja korjauspalvelu
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Tvätt-, kemtvätts- och torkmaskiner. (42716000-8)
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Kilpailutus koskee Helsingin kaupungin asunnot Oy:n omistamien talojen (noin 500 vuokranmääritysyksikköä) talopesuloiden pesukoneiden, kuivausrumpujen, kuivauskoneiden hankintaa sekä korjaus- ja huoltopalveluja. Kaikki tarjottavat koneet on oltava tarkoitettu talopesulakäyttöön. Koneet ovat helppokäyttöisiä esim. kielivalinnat (suomi, ruotsi, englanti) ja elinkaarikustannuksiltaan edullisia. Koska tarjouspyyntö koskee myös nykyisten pesulalaitteiden huoltoa ja korjausta, vaatimuksena on, että tarjoajan huolto-organisaatio huoltaa ja korjaa myös muita yleisimpiä talopesulakonemerkkejä (esim. Electrolux, Talpet, Nortec). Kilpailutus toteutetaan EU-kynnysarvon ylittävänä tavara- ja palveluhankintana. Hankinta toteutetaan puitejärjestelynä kahden (2) toimittajan kanssa. Varsinainen sopimuskausi on kaksi vuotta, jota voidaan jatkaa kahdella (1 vuosi + 1 vuosi) optiovuodella.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 2127000.00 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Talopesulakoneet
Del nr:
1
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Tvätt-, kemtvätts- och torkmaskiner. (42716000-8)
II.2.3) Plats för utförande
Helsinki (K091)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Talopesulakoneet (katso Lyhyt kuvaus-kohta)

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grund
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Liittyy talopesulakoneisiin, jotka eivät ole mukana kilpailutuksessa.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Talopesulalaitteiden huolto- ja korjauspalvelu
Del nr:
2
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Diverse reparationer och underhåll. (50800000-3)
II.2.3) Plats för utförande
Helsinki (K091)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Talopesulalaitteiden huolto- ja korjauspalvelu (katso Lyhyt kuvaus-kohta)

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grund
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem

Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 044-099992

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
1
Benämning på upphandlingen:
Talopesulakoneet

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
1.9.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:4
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Hakonen Solutions Oy
Nationellt registreringsnummer:2207997-9
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:1300000.00 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
2
Benämning på upphandlingen:
Talopesulalaitteiden huolto- ja korjauspalvelu

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
1.9.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:4
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Hakonen Solutions Oy
Nationellt registreringsnummer:2207997-9
Postadress:Tulkintie 29
Postnummer:01740
Ort:Vantaa
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:818000.00 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
1
Benämning på upphandlingen:
Talopesulakoneet

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
1.9.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:4
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Electrolux Professional Oy
Nationellt registreringsnummer:0816444-8
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:1285000.00 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
2
Benämning på upphandlingen:
Talopesulalaitteiden huolto- ja korjauspalvelu

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
1.9.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:4
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Electrolux Professional Oy
Nationellt registreringsnummer:0816444-8
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:917000.00 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
2.9.2019
«« Tillbaka