«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Sociala tjänster och andra särskilda tjänster - offentliga kontrakt (Meddelande om tilldelning av kontrakt):
Vantaan kaupunki : Lastensuojelun ympärivuorokautisten palvelujen hankinta

09.09.2019 16:30
Meddelandenummer i HILMA: 2019-017920
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 174-425106

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
Meddelande om tilldelning av kontrakt
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Vantaan kaupunki
Nationellt registreringsnummer:0124610-9
Postadress:PL1100
Postnummer:01030
Ort:Vantaan kaupunki
Land:Finland
E-post:soster.hankinnat@vantaa.fi
Nuts-kod:Suomi (FI)
Allmän adress: (URL)http://www.vantaa.fi
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Social trygghet

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Lastensuojelun ympärivuorokautisten palvelujen hankinta
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Hälso- och sjukvård samt socialvård. (85000000-9)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Lastensuojelun ympärivuorokautisten palvelujen hankinta toteutettiin Uudenmaan maakuntien yhteishankintana. Osallistuneet kunnat ovat valtuuttivat Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan toteuttamaan kilpailutuksen. Kukin osallistuva kunta tekee tarjouskilpailun tuloksen perusteella omat hankintapäätöksensä ja -sopimuksensa.

Hankinta jakautuu seuraaviin osakokonaisuuksiin: Laitoshoito, perhehoito, perhekuntoutus ja vastaanottotoiminta.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 78000000 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Laitoshoito
Del nr:
1
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Hälso- och sjukvård samt socialvård. (85000000-9)
II.2.3) Plats för utförande
Suomi (FI)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Laitoshoito, hankinta jakautuu seuraaviin osakokonaisuuksiin:

- perustason laitoshoito,

- erityistason laitoshoito,

- vaativa laitoshoito.

Palvelun tarkempi kuvaus ja vaatimukset on esitetty tarjouspyynnön liitteinä olevissa

Palvelukuvauksissa.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2.14) Kompletterande upplysningar:

Valittujen Palveluntuottajien suuresta määrästä johtuen palvelutuottajien listaus löytyy täältä: https://www.vantaa.fi/hallinto_ja_talous/organisaatio/sosiaali-_ja_terveydenhuollon_toimiala/yksityiset_palvelut/prime101_fi.aspx

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Perhehoito
Del nr:
2
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Hälso- och sjukvård samt socialvård. (85000000-9)
II.2.3) Plats för utförande
Suomi (FI)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Perhehoito, hankinta jakautuu seuraaviin osakokonaisuuksiin:

- toimeksiantosuhteinen perhehoito, perustason palvelu,

- toimeksiantosuhteinen perhehoito, vankan tuen palvelu,

- luvanvarainen ammatillinen perhehoito.

Palvelun tarkempi kuvaus ja vaatimukset on esitetty tarjouspyynnön liitteinä olevissa

Palvelukuvauksissa.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2.14) Kompletterande upplysningar:

Valittujen Palveluntuottajien suuresta määrästä johtuen palvelutuottajien listaus löytyy täältä: https://www.vantaa.fi/hallinto_ja_talous/organisaatio/sosiaali-_ja_terveydenhuollon_toimiala/yksityiset_palvelut/prime101_fi.aspx

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Perhekuntoutus
Del nr:
3
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Hälso- och sjukvård samt socialvård. (85000000-9)
II.2.3) Plats för utförande
Suomi (FI)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Perhekuntoutus, hankinta jakautuu seuraaviin osakokonaisuuksiin:

- perustason perhekuntoutus,

- erityistason perhekuntoutus.

Palvelun tarkempi kuvaus ja vaatimukset on esitetty tarjouspyynnön liitteinä olevissa

Palvelukuvauksissa.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2.14) Kompletterande upplysningar:

Valittujen Palveluntuottajien suuresta määrästä johtuen palvelutuottajien listaus löytyy täältä: https://www.vantaa.fi/hallinto_ja_talous/organisaatio/sosiaali-_ja_terveydenhuollon_toimiala/yksityiset_palvelut/prime101_fi.aspx

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Vastaanottotoiminta
Del nr:
4
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Hälso- och sjukvård samt socialvård. (85000000-9)
II.2.3) Plats för utförande
Suomi (FI)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Vastaanottotoiminta, hankinta jakautuu seuraaviin osakokonaisuuksiin:

- vastaanottotoiminta: toimeksiantosuhteinen perhehoito,

- vastaanottotoiminta: laitoshoito.

Palvelun tarkempi kuvaus ja vaatimukset on esitetty tarjouspyynnön liitteinä olevissa

Palvelukuvauksissa.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2.14) Kompletterande upplysningar:

Valittujen Palveluntuottajien suuresta määrästä johtuen palvelutuottajien listaus löytyy täältä: https://www.vantaa.fi/hallinto_ja_talous/organisaatio/sosiaali-_ja_terveydenhuollon_toimiala/yksityiset_palvelut/prime101_fi.aspx

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 128-292646

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
Laitoshoito

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
28.11.2018
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:420
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: ja
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Aarreranta Oy
Nationellt registreringsnummer:2717594-3
Ort:Ähtäri
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Officiellt namn:Abnoy Oy
Nationellt registreringsnummer:2773817-9
Ort:Tampere
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:1 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
Perhehoito

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
28.11.2018
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:420
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: ja
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Attendo Oy
Nationellt registreringsnummer:1755463-2
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Officiellt namn:Ava perhepalvelut Oy
Nationellt registreringsnummer:2796987-4
Ort:Hyvinkää
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:1 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
Perhekuntoutus

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
28.11.2018
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:420
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: ja
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Attendo Lastensuojelupalvelut Oy
Nationellt registreringsnummer:2208132-3
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Officiellt namn:Familar Oy
Nationellt registreringsnummer:2300134-8
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:1 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
Vastaanottotoiminta

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
28.11.2018
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:420
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: ja
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Attendo Oy
Nationellt registreringsnummer:1755463-2
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Officiellt namn:Ava perhepalvelut Oy
Nationellt registreringsnummer:2796987-4
Ort:Hyvinkää
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:1 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
9.9.2019
«« Tillbaka