«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Förhandsannons (Förkorta tidsfristen för mottagandet av anbud):
Etelä-Pirkanmaan palvelukiinteistöt Oy : Hoitajakutsujärjestelmä

03.09.2019 16:30
Meddelandenummer i HILMA: 2019-017900
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 170-414755

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
direktiv 2014/24/EU
Syftet med detta meddelande är att förkorta tidsfristen för mottagandet av anbud
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Etelä-Pirkanmaan palvelukiinteistöt Oy
Nationellt registreringsnummer:2826335-5
Ort:Valkeakoski
Land:Finland
Kontaktperson:Pasi Orava
E-post:valkeakosken.kaupunki@valkeakoski.fi
Nuts-kod:Valkeakoski (K908)
Allmän adress: (URL)http://www.valkeakoski.fi/

I.3) Kommunikation

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas

till ovannämnda adress (avsnitt I.1)

I.4) Typ av upphandlande myndighet
Osakeyhtiö
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Kiinteistöt

Avsnitt II: Föremål (förhandsinformation)

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Hoitajakutsujärjestelmä
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Bevaknings- och säkerhetssystem. (35120000-1)
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Kyseessä on ennakkoilmoitus mahdollisille tarjoajille. Tämä ei ole tarjouspyyntö.

Varsinainen kilpailutuksen arvioitu ajankohta alkaa 13.9.2019.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Patientövervakningssystem. (33195000-3)
Radio-, televisions-, kommuniktions- och telekommunikationsutrustning samt tillhörande utrustning. (32000000-3)
II.2.3) Plats för utförande
Valkeakoski (K908)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Valkeakoski

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Etelä-Pirkanmaan palvelukiinteistöt Oy kilpailuttaa Valkeakosken terveyskeskussairaalan hoitajakutsujärjestelmän hankinnan. Hankittava hoitajakutsujärjestelmä mahdollistaa nykyaikaisen käytettävyyden, toiminnot ja liitynnät. Hankittavan hoitajakutsujärjestelmän tulee muodostaa hoitotyön sekä hoito- ja potilasturvallisuuden osalta kattava järjestelmäkokonaisuus.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader eller dagar:12 månader
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.3) Beräknat datum för offentliggörande av upphandlingsmeddelande:
13.9.2019

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande

III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister

En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Ehdot eritellään varsinaisessa hankintailmoituksessa ja tarjouspyynnössä.

III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
2.9.2019
«« Tillbaka