«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Förhandsannons (Förkorta tidsfristen för mottagandet av anbud):
Metsähallitus Metsätalous Oy : Ennakkoilmoitus, metsänviljelytaimien toimitus 2021-

02.09.2019 16:30
Meddelandenummer i HILMA: 2019-017845
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 169-412422

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
direktiv 2014/24/EU
Syftet med detta meddelande är att förkorta tidsfristen för mottagandet av anbud
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Metsähallitus Metsätalous Oy
Nationellt registreringsnummer:2752751-5
Postadress:PL 94
Postnummer:01301
Ort:Vantaa
Land:Finland
Kontaktperson:Sonja Päivinen
Telefon:+358 408205950
E-post:sonja.paivinen@metsa.fi
Nuts-kod:Manner-Suomi (FI1)
Allmän adress: (URL)http://www.metsa.fi

I.3) Kommunikation

Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: (URL)

Adress: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/metsahallitus

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

annan adress:

Officiellt namn:Metsähallitus Metsätalous Oy
Ort:Vantaa
Land:Finland
Kontaktperson:Pekka Häkkinen
Telefon:+358 400379255
E-post:pekka.a.hakkinen@metsa.fi
Nuts-kod:Manner-Suomi (FI1)
Allmän adress: (URL)http://www.metsa.fi
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas
elektroniskt via: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/metsahallitus?id=251503&tpk=13cde845-6b67-428b-ac47-2f90ab24636a
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Valtion omistama osakeyhtiö
I.5) Huvudsaklig verksamhet
metsätalous

Avsnitt II: Föremål (förhandsinformation)

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Ennakkoilmoitus, metsänviljelytaimien toimitus 2021-
Referensnummer:
MH 4747/2019
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Träd. (03452000-3)
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Metsähallitus Metsätalous Oy valmistelee tarjouspyyntöä metsänviljelytaimien toimituksista Pohjanmaa-Kainuun Keski-Pohjan, Länsi-Kainuun ja Koillismaan tiimien alueelle. Arvioitu vuotuinen hankintamäärä on 5 400 000 kpl. Taimien toimitukset alkavat keväällä 2021.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
Anbud får lämnas för:alla delar

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Keski-Pohja
Del nr:
1
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Träd. (03452000-3)
II.2.3) Plats för utförande
Keski-Pohjanmaa (FI1D5)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Metsänviljelytaimien toimittaminen Keski-Pohjanmaan tiimin alueelle asiakkaan metsävarastoon.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grund
Pris
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader eller dagar:36 månader
Detta kontrakt kan förlängasja
Beskrivning av förlängning::

Metsähallitus Metsätalous Oy:llä on oikeus jatkaa sopimusta 24 kuukautta.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Länsi-Kainuu
Del nr:
2
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Träd. (03452000-3)
II.2.3) Plats för utförande
Kainuu (FI1D8)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Metsänviljelytaimien toimittaminen Länsi-Kainuun tiimin alueelle asiakkaan metsävarastoon.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grund
Pris
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader eller dagar:36 månader
Detta kontrakt kan förlängasja
Beskrivning av förlängning::

Metsähallitus Metsätalous Oy:llä on oikeus jatkaa sopimusta 24 kuukautta.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Koillismaa
Del nr:
3
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Träd. (03452000-3)
II.2.3) Plats för utförande
Pohjois-Pohjanmaa (FI1D9)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Metsänviljelytaimien toimittaminen Koillismaan tiimin alueelle asiakkaan metsävarastoon.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grund
Pris
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader eller dagar:36 månader
Detta kontrakt kan förlängasja
Beskrivning av förlängning::

Metsähallitus Metsätalous Oy:llä on oikeus jatkaa sopimusta 24 kuukautta.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.3) Beräknat datum för offentliggörande av upphandlingsmeddelande:
25.10.2019

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande

III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister

En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Tarjoajalla on oltava riittävät tiedot, taidot sekä tarvittavat luvat hankinnan kohteen toteuttamiseen.

III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.5) Planerat startdatum för upphandlingsförfarandet:
2.12.2019

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden

Elektronisk beställning tillämpas

Elektronisk fakturering godtas

Elektronisk betalning tillämpas

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
30.8.2019
«« Tillbaka