«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Annons i efterhand:
Kiinteistö Oy Nikkarinkruunu : Kiinteistöjen peruskorjauksen toteutussuunnittelu

30.08.2019 16:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-017794
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 168-411538

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Kiinteistö Oy Nikkarinkruunu
Nationellt registreringsnummer:08457224
Postadress:Asemantie 4
Postnummer:04200
Ort:Kerava
Land:Finland
Kontaktperson:Kilpailuttava yksikkö: Hankinta Sarastia
E-post:hankinta@sarastia.fi
Nuts-kod:Kerava (K245)
Allmän adress: (URL)http://www.sarastia.fi
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Keravan kaupungin omistama vuokrataloyhtiö
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Bostadsförsörjning och samhällsutveckling

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Kiinteistöjen peruskorjauksen toteutussuunnittelu
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster. (71000000-8)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Asuinkerrostalojen peruskorjauksen toteutussuunnittelu suunnittelualoittain eriteltynä. Kohteet ovat: - Nahkurinkatu 28 - Kankurinpolku 9 - Nahkurinpolku 2 - Nahkurinpolku 3 - Nahkurinpolku 5 Kiinteistöjen perustiedot ilmenevät liitteenä olevista asiakirjoista ja kohdekäynnillä paikalla. Kohdekäynnistä voi sopia kiinteistöpäällikkö Toni Ahlforsin kanssa p. 040 318 2439. Email: toni.ahlfors@kerava.fi Tutustumiskäynnit toteutetaan keskitetysti 4-5.6.2019. Suunnittelutyön aikataulu: • suunnittelutyön tilaus 6-7 / 2019 • kokonaissuunnitteluaika 9 kuukautta • suunnittelutyö valmis viimeistään 30.3.2020 mennessä jonka jälkeen urakkakilpailutus ja rakennusluvan jättö • hankkeen toteutus 2020 – 2021 aloittaen • korjausten arvioitu kesto 12 kk Tarjous suunnittelutehtävistä annetaan liitteenä olevien tarjouskaavakkeiden mukaisesti. Tarjousaika päättyy (liitteenä olevien tarjouskaavakkeiden tiedoista poiketen) 19.6.2019 klo 12:00.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 185999.00 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Kerava (K245)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Tarjous annetaan kokonaissuunnitteluna, jolloin tilaaja tilaa suunnittelun kokonaisuudessaan yhdeltä suunnittelutoimistolta. Tilaaja varaa oikeuden toteuttaa vain osan yllämainituista suunnittelukohteista. Budjetoidun arvon ylittävät tarjoukset hylätään. Suunnittelussa noudatetaan mitä eri viranomaisten suunnittelu yms. ohjeet, rakentamismääräykset sekä laki ja asetukset määräävät hankkeen suunnitteluperusteista. Suunnittelussa käytetään pääosin nykyisen uudisrakentamisen määräyksiä. Suunnittelussa on huomioitava myös voimassa olevat turvallisuusvaateet, lait ja määräykset. Käytettyjen materiaalien tulee olla CEmerkittyjä tai ETAG-hyväksyttyjä, sisäpintarakenteiden M1-luokiteltuja ja materiaalien yleisesti saatavilla olevia. Kosteustekninen suunnittelutaso on Kuivaketju 10 -vaatimustaso.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grund
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 097-234966

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
Kiinteistöjen peruskorjauksen toteutussuunnittelu

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
10.7.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:5
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag:5
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder:0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU:0
Antal anbud som mottagits i elektronisk form:5
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Suomen talokeskus Oy
Nationellt registreringsnummer:2581730-8
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Helsinki (K091)
Internetadress:http://www.talokeskus.fi
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen:185999.00 EUR
Kontraktets/delens totala värde:185999.00 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
30.8.2019
«« Tillbaka