«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Nationellt meddelande om upphandling:
Puolustusvoimien logistiikkalaitos : Helleasun alusasut

30.08.2019 06:15
Meddelandenummer i HILMA: 2019-017773

Typ av meddelande

Detta meddelande är:
Nationellt meddelande om upphandling

Kontaktinformation för den upphandlande enheten

Kontaktinformation för den upphandlande enheten
Upphandlande enhet Puolustusvoimien logistiikkalaitos
FO-nummer 0952029-9
Enhet som ansvarar för konkurrensförfarandet eller företrädare för upphandlingsenheten Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta
Gatuadress Hatanpään valtatie 30
Postnummer 33541
Postanstalt Tampere
Land Finland
E-postadress purchase3.fdflogcom@mil.fi
Webbadress (URL) http://www.puolustusvoimat.fi
Adress till vilken anbud eller anbudsansökningar skall skickas
Sähköinen asiointiosoite
https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=248508&tpk=708d37bc-984e-4c46-b98b-35867833c63f
Typ av upphandlande enhet
Statlig myndighet
Inköpscentral
Nej

Typ av upphandling

Typ av upphandling
Varuupphandling

Föremålet för upphandling

Den upphandlande enhetens benämning på upphandlingen
Helleasun alusasut
Identifierings- eller referensnummer som den upphandlande enheten försett handlingarna med
2926/2019
Kort beskrivning av upphandlingen

Hankinta koskee helleasujen M04 alusasuja. Arvioitu hankintamäärä: 458-6683 PAITA, ALUS-, HELLEASUN\M04; 6 000 kpl ± 20 % 458-6684 HOUSUT, ALUS-, HELLEASUN\M04; 14 300 kpl ± 20 % Tuotteiden valmistus vaatimukset ja toimitus teknisten spesifikaatioiden 2209-b ja 2210-b mukaisesti

Upphandlingens uppskattade värde utan moms
100000.00 - 140000.00 EUR
Huvudföremål
Huvudordlista
Underkläder. (18310000-5)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Upphandlingsförfarande

Upphandlingsförfarande
Öppet förfarande
Upphandlingskontraktet sluts utifrån ett ramavtal som upprättats
Nej
Vid konkurrensutsättning av upphandlingen tillämpas elektronisk auktion
Nej
Delanbud accepteras
Nej
Alternativa anbud accepteras
Nej
Upphandlingen reserveras för arbetscentraler/genomförs inom ramen för arbetsprogram
Nej

Bedömning av kandidaters och anbudsgivares lämplighet

Intyg och utredningar på basis av vilka lämpligheten bedöms

Tuotteiden vaatimustenmukaisuuden varmentamiseksi tarjoajan tulee liittää tarjoukseensa yleisissä kriteereissä vaaditut näytteet, sekä liitteet käytettävien materiaalien teknisistä ominaisuuksista (tuotevalmistajan tekninen spesifikaatio tai testausraportit vaatimuksien täyttymisestä), mukaan lukien tiedot valmistajista, valmistusmaista, joista vaatimustenmukaisuus voidaan todentaa. Teknisinä tietoina hyväksytään seuraavanlaiset dokumentit: 1) Mikäli tarjottuihin alusasuihin käytetään materiaaleja, jotka hankitaan ostona valmistajalta, tällöin valmistajalla on ko. materiaalista tekniset tiedot, joilla vaatimuksenmukaisuus varmistetaan. (On valmistajan mallistossa ja myydään ns. standardoituna tuotteena.) 2) Jos materiaalit teetetään alihankintana Puolustusvoimien vaatimusten mukaisesti, laboratoriotestaustulokset vaatimustenmukaisuuden varmentamiseksi tulee liittää tarjoukseen niiltä osin kuin on pyydetty. Tietojen on oltava yhtäpitäviä annettujen liitteiden kanssa ja ne on annettava samassa muodossa ja/tai mittayksikössä kuin vaatimus. Testausraportit eivät saa olla vuotta vanhempia. Näytteet ovat osa tarjousta ja ne on toimitettava Talousvarikolle tarjouksen jättöaikaan mennessä. Tarjousnäytteiden pakkaukseen on merkittävä ”Helleasun alusasut, tarjouspyyntö 2926/2019”. Näytteet on merkittävä selkeästi ja viittaus näytteen numeroon on kirjattava tarjouspyynnölle. Teknisten tietojen mukaan lukien valmistajat on vastattava tarjottua tuotantoa. Tarjousnäytteiden on vastattava mainittuja vaatimuksia ja niiden on oltava teknisten tietojen mukaisia. Mikäli tarjousnäyte poikkeaa vaaditusta, tulee poikkeamista liittää näytteen mukaan kirjallinen selvitys. Poikkeamat eivät kuitenkaan saa olla sellaisia, että vaatimustenmukaisuuden todentaminen estyy. Tarjousnäytteiden vaatimustenmukaisuus todennetaan visuaalisesti, mittaamalla ja/tai laboratoriossa testaamalla. Mikäli tarjoaja tarjoaa yhdellä tarjouksella useampia näytteitä/käyttökohta, tarjottuja näytteitä käsitellään siten, että kaikkia tultaisiin käyttämään tuotannossa. Näin ollen kaikkien näytteiden tulee olla vaatimusten mukaisia. Tarjousnäytteitä ei palauteta. TARJOUSNÄYTTEIDEN LÄHETTÄMINEN: Mikäli tarjousnäytteet lähetetään postitse, on osoite: 2. logistiikkarykmentti/Talousvarikko PL 100 13101 HÄMEENLINNA Mikäli tarjousnäytteet tuodaan (lähettipalvelu tai vastaava) käyntiosoite on: 2. logistiikkarykmentti/Talousvarikko Harvialantie 2 13210 HÄMEENLINNA Tarjousnäytteitä vastaanotetaan Talousvarikolla maanantai-torstai kello 8.00–15.00 välisenä aikana ja perjantaisin kello 8.00-13.00 välisenä aikana. Perusnäytteitä ei myydä (yksinkertainen tuote, jolloin tekninen spesifikaatio riittää).”

Ytterligare upplysningar om upphandlingsförfarandet

Rinnakkaiset tarjoukset ovat sallittuja. Tarjouskilpailu toteutetaan avoimena kansallisena hankintamenettelynä julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, myöh. hankintalaki) mukaisesti. Tarjouksen laatimisesta ja jättämisestä, esittelystä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille korvausta. Tarjoaja vastaa itse sille tarjouskilpailuun osallistumisesta aiheutuvista kustannuksista. Hankinnan vaiheet ovat seuraavat: 1. Hankintailmoitus sähköisellä ilmoituskanavalla (HILMA) 2. Lisäkysymysten esittäminen 3. Hankintayksikön vastaukset lisäkysymyksiin 4. Tarjousten jättäminen 5. Tarjousten käsitteleminen a. Tarjousten avaaminen b. Tarjoajien soveltuvuuden tarkastaminen c. Tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuuden tarkastaminen d. Tarjousten vertailu 6. Hankintapäätöksen tekeminen ja tiedoksianto 7. Hankintasopimuksen allekirjoittaminen Tarjousten vertailu tehdään Päätöksenteon perusteet -kohdassa ilmoitetulla tavalla.

Jämförelsegrund för totalekonomisk fördelaktighet
Lägsta pris
Sista datum för mottagande av anbud och anbudsansökningar
31.10.2019 14.00
Ytterligare upplysningar

Tarjous muodostuu Hanki-palveluun jätetystä tarjouksesta ja tarjousnäytteistä. Näytteet ovat osa tarjousta ja ne on toimitettava Talousvarikolle tarjouksen jättöaikaan mennessä. Tarjousnäytteiden pakkaukseen on merkittävä ”Helleasun alusasut, tarjouspyyntö 2926/2019”.

Information om sökande av ändring

Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn Markkinaoikeus
Gatuadress Radanrakentajantie 5
Postnummer 00520
Postanstalt Helsinki
Land Finland
Telefon +358 295643300
E-postadress markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax +358 295643314
Internetadress http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Tillbaka