«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Annons i efterhand:
Tampereen Vuokratalosäätiö sr /VTS-kodit : Tietohallintopäällikköpalvelun hankinta

29.08.2019 16:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-017688
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 167-409282

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Tampereen Vuokratalosäätiö sr /VTS-kodit
Nationellt registreringsnummer:0155666-8
Ort:Tampere
Land:Finland
Kontaktperson:Minna Päiväniemi
Telefon:+358 408016349
E-post:minna.paivaniemi@tuomilogistiikka.fi
Nuts-kod:Tampereen seutu (S064)
Allmän adress: (URL)http://www.tuomilogistiikka.fi
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Tampereen kaupungin perustama säätiö
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Bostadsförsörjning och samhällsutveckling

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Tietohallintopäällikköpalvelun hankinta
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Företagstjänster: lagstiftning, marknadsföring, rådgivning, rekrytering, tryckning och säkerhet. (79000000-4)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

236481 HANKINNAN KOHDE JA VOLYYMI Hankinnan kohteena tietohallintopäällikköpalvelun hankinta tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. Tietohallintopäällikköpalvelu sisältää seuraavat tietohallinnon palvelut, osaamisalueet ja kyvykkyydet: • Toiminnan kehittäminen ja liiketoiminta osaaminen • Kiinteistöalan tuntemus • Hankinta ja toimittajayhteistyön osaaminen • Kehittäminen ja projektien johtaminen • Palvelujen johtaminen Tarkempi kuvaus hankinnan kohteesta löytyy liitteestä 1 Palvelukuvaus. Hankintaan valitaan yksi (1) palveluntuottaja. SOPIMUSAIKA Sopimusaika on neljäkymmentäkahdeksan (48) kuukautta sopimuksen allekirjoituksesta lukien ("Määräaikainen sopimuskausi). Määräaikaisen sopimuskauden jälkeen sopimus on voimassa toistaiseksi. Sopimusluonnos hankinnasta on liitteenä 5. Sopimusta ei ole jaettu osiin eri palveluntuottajille, koska sen toteutus riskienhallinnan ja sopimushallinnan osalta ei ole asianmukaista.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 440000.00 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd. (72000000-5)
II.2.3) Plats för utförande
Tampereen seutu (S064)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

236481 HANKINNAN KOHDE JA VOLYYMI Hankinnan kohteena tietohallintopäällikköpalvelun hankinta tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. Tietohallintopäällikköpalvelu sisältää seuraavat tietohallinnon palvelut, osaamisalueet ja kyvykkyydet: • Toiminnan kehittäminen ja liiketoiminta osaaminen • Kiinteistöalan tuntemus • Hankinta ja toimittajayhteistyön osaaminen • Kehittäminen ja projektien johtaminen • Palvelujen johtaminen Tarkempi kuvaus hankinnan kohteesta löytyy liitteestä 1 Palvelukuvaus. Hankintaan valitaan yksi (1) palveluntuottaja.

II.2.5) Tilldelningskriterier
GrundViktning:
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Hinta 40
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Laatu60
Pris 40
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

Påskyndat förfarande

Motivering:

Tietohallintopäällikköpalvelun tarpeen turvaamiseksi tilaaja tarvitsee sopimukset kesäkuun 2019 loppuun mennessä.

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 092-222754

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
Tietohallintopäällikköpalvelun hankinta

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
1.8.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:1
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Sofigate Oy
Nationellt registreringsnummer:1809103-5
Ort:Espoo
Land:Finland
Nuts-kod:Manner-Suomi (FI1)
Internetadress:http://www.sofigate.com
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen:400000.00 EUR
Kontraktets/delens totala värde:440000.00 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
28.8.2019
«« Tillbaka